Tal og statistik

Video arkiv
Arkiv
Print
Del
Hvor mange får årligt behandling hos Center for Ludomani?

Vi behandler i gennemsnit 700 mennesker om året mod ludomani. Langt de fleste spilleafhængige personer, der kommer i behandling hos Center for Ludomani, kommer til at leve et normalt liv igen.


Henvendelser fra unge under 25 år til Center for Ludomani

Fra 2009 til 2013 er der sket en eksplosiv stigning i antallet af henvendelser fra unge på 350 pct.


Kønsfordeling – klienter hos Center for Ludomani (januar - august 2013)
 • Mænd udgør størstedelen af klienterne, kvinder udgør 11 pct.

Uddannelse og erhvervsmæssig situation – klienter hos Center for Ludomani
(januar - august 2013)
 • Over 2/3 har 8-10 års skolegang, knap 1/3 har en studenter- eller HF/HH-eksamen. 
 • Knap halvdelen har ikke en uddannelse, hver fjerde er faglært, hver femte har en mellem eller højere uddannelse, hver tiende er under uddannelse.
 • Knap halvdelen er i lønnet arbejde.

Foretrukne spil – klienter hos Center for Ludomani (januar - august 2013)
 • 54 pct. af klienterne har primært problemer med fysiske spil. Af denne gruppe spiller 36 pct. på automater (enarmede tyveknægte).
 • De seneste år er onlinespil blevet et stadig mere udbredt fænomen.
 • 46 pct. af de ludomane spiller overvejende på nettet, og deres primære problemspil fordeler sig således: 45 pct. har primært problemer med poker, 18 pct. med oddset og 27 pct. med automater og bookmaking.

Udvikling af spilleafhængighed – klienter hos Center for Ludomani (januar - august 2013)

De fleste starter med at spille kontrolleret. På et tidspunkt mister nogen kontrollen med spillet og bliver afhængige af at spille.

 • 32 pct. har haft problemer med spil i op til 4 år, når de kommer til Center for Ludomani for at få hjælp.
 • 68 pct. har haft problemer med spil i mere end 4 år.

Konsekvenser af ludomani – klienter hos Center for Ludomani (januar - august 2013)

Det har omfattende konsekvenser at være ludoman, både for spilleren og de pårørende. De fleste ludomane har skjult (omfanget af) deres spil i en periode. Det har ofte medført en række løgne for at kunne holde spillet skjult. Det kan skabe store tillidsbrud og isolation.

 • 34 pct. har begået kriminalitet for at skaffe penge til fortsat spil.
 • 43 pct. har haft tanker om at tage sit eget liv. 13 pct. af disse har forsøgt at tage sit liv en eller flere gange.
 • 93 pct. er “rene” problemspillere, de resterende 7 pct. har et sidemisbrug i form af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.

Tal på spilleafhængighed og forbrug af pengespil i Danmark

Nedenstående tal stammer fra Socialforskningsinstituttets befolkningsundersøgelse fra 2006. 

 • Ca. 100.000 danskere ml. 18-74 år har i varierende grader problemer med pengespil. 
 • 5.000 danskere ml. 18-74 år er ludomane. 
 • Mænd ml. 18-44 år og personer uden hjemmeboende børn har problemer med spil.
 • En persons uddannelse spiller i ringe grad en rolle i forhold til, om man får spilleproblemer.
 • De personer, der har problemer med pengespil, har lavere indkomster end ikke-spillere.
 • Den gennemsnitlige debutalder for pengespil var i 2006 23 år, blandt risiko- og problemspillere var  debutalderen 17-18 år. Det ser ud til, at unge begynder med at spille stadigt tidligere.
 • 91. pct. af de voksne har på et eller andet tidspunkt brugt penge på spil. Af dem har 85 pct. spillet inden for det seneste år, mens 53. pct. har spillet inden for den seneste måned.
 • Voksne spiller for at vinde penge. Dernæst spiller de for at blive underholdt, fordi det er nemt og for at få spænding.
 • I gennemsnit spiller hver spillende, voksne dansker for 175 kr. på en måned.
 • Blandt voksne var Lotto i 2006 det mest populære spil, dernæst skrabelodder, mens lodsedler var det tredje mest foretrukne spil.

Nøgletal på spilleafhængighed fra Megafonundersøgelse 2014 

På foranledning af Center for Ludomani gennemførte Megafon i foråret 2014 en undersøgelse ("Danskernes spil om penge") af voksne danskeres (18 år+) brug af pengespil. 


Undersøgelsens er i sit omfang betydeligt mindre end SFI's undersøgelse fra 2006 og må derfor anses som en pejler, der giver et foreløbigt indtryk af forskellige tendenser:  

Andel af voksne danskere fordelt over risiko-, problemspillere og ludomane:

Således har omtrent 335.000 danskere i varierende grad problemer med pengespil.

(Beregning på baggrund af tal fra Danmarksstatistik 2014. Danske indbyggere i alderen 18+ år 4.449.811)


Hvor tit spiller danskerne:

 • 1 % af den danske befolkning spiller dagligt.
 • 17 % spiller cirka én gang ugen.
 • 25 % spiller sjældnere end én gang om ugen.
 • 35 % spiller sjældnere end én gang om måneden.
 • 22 % spiller aldrig.
   
Tallene nedenfor dækker danskere, der spiller pengespil i større eller mindre grad
   Køn og pengespil:
  • Kvinder spiller i høj grad skrabelodder (34 % i forhold til 28 % af mændene)
  • Mænd spiller i høj grad oddspil (19 % i forhold til 2 % af kvinderne)
  • Færre kvinder mener de bruger for mange penge på spil (68 % i forhold til 51 % af mændene) 
    

  Alder og pengespil:

  • De 18-29-årige spiller i overvejende grad oddsspil, tips og poker (henholdsvis 31 %, 10 % og 13 %).
  • De 18-29-årige spiller mere end andre aldersgrupper.
  • De 18-29-årige udgør 40 % af alle risikospillere.
  • Blandt personer over 50 år spiller 20-25 % ca. en gang om ugen. Dette gælder kun 7 % af aldergruppen 18-29.
    

  Hvorfor spiller danskerne:

  • 64 % de spiller for at vinde.
  • 31 % spiller for underholdning/sjov.
  • 27 % spiller for spændingen.
  • 8 % angiver sociale årsager.
  • 4 % angiver andre årsager, såsom tradition, arv og fordi det blev givet som gave.
    
  • Risiko-, problemspillere og ludomane  angiver "for spændig" og "for at teste min viden" som største årsager til at spille.
    

  Hvor spiller danskerne:

  • 75% spiller hovedsageligt fysiske pengespil.
  • 6% spiller både fysiske og online pengespil.
  • 19% spiller hovedsageligt online pengespil.


  Hvornår spiller uddannelsesgrupperne:

  • Personer, der har gennemført en gymnasial uddannelse, spiller mest periodevis.
  • Personer med grundskole spiller mere regelmæssigt.
  • Især personer med en kort videregående uddannelse spiller tilfældigt.

  Tal på spilleafhængighed blandt unge i Danmark

  Nedenstående tal stammer fra Socialforskningsinstituttets undersøgelse af pengespil blandt unge fra 2008 og Center for Ungdomsforsknings undersøgelse af unge og gambling fra 2008. 

  • Omkring 33.000 unge har en problematisk spilleadfærd i forhold til pengespil. De er i farezonen for at udvikle ludomani. 
  • De mest intensive spillere er de 15-17-årige drenge.
  • De unge spiller om pengespil for underholdningen og spændingens skyld. Først på en tredjeplads komme at vinde penge. Dernæst at spille, fordi venner gør det.
  • 31 pct. af de unge med en problematisk spilleadfærd har følt sig ensomme den seneste måned.
  • 41 pct. af de unge med en problematisk spilleadfærd har følt sig nedtrykte eller deprimerede.
  • Næsten tre gange flere drenge end piger har problemadfærd i forhold til pengespil. Drengene gambler mere end pigerne og udvikler problematisk spilleadfærd i langt højere grad end pigerne.
  • 11 pct. af drengene i alderen 12-17 år har en problematisk spilleadfærd.
  • 15 pct. af drengene i alderen 16-17 år har en problematisk spilleadfærd.
  • 75 pct. af de unge, der har spillet pengespil, har spillet på skrabelodder, 45 pct. på spilleautomater, 25 pct. på Lotto, knap 25 pct. på odds-spil og 12 pct. på pengespil på internettet.
  • 16,7 pct. af de spillende drenge har spillet pengespil på inter­nettet, mens det samme kun er tilfældet for 4,7 pct. af de spillende piger.
  • Hvis man som ung har prøvet at spille om penge på nettet, er risikoen tre gange så stor for at få en problematisk spilleadfærd senere i livet.
  • Drengene bliver som regel bidt af at spille, fordi de får et kick ud af det. Størstedelen af de piger, der bliver afhængige af spil, bruger spillet som virkelighedsflugt.
  • Drengene spiller generelt om større beløb end piger.
  • Drengene spiller spil, hvor der er kortere tid mellem indsats og gevinst. Spillene øger risikoen for af udvikle afhængighed af spil.