Center for Ludomani: 70 11 18 10

Ludomanibehandling der virker og øger livskvaliteten

For at sikre kvaliteten af behandlingen hos Center for Ludomani undersøger Center for Ludomani løbende brugernes tilfredshed og effekten af behandlingen gennem løbende egenkontrol. Derudover undersøger vi vores klienters tilfredshed og effekten af behandling i samarbejde med Rambøll Management Consulting.

Heldigvis tegner der sig et billede af en behandling, der virker for de langt de fleste, og som er med til at øge brugernes livskvalitet.

Flere får kontrol over spillet

Ved spørgsmålet om ”Jeg har i dag kontrol over spillet” giver de adspurgte brugere i Rambølls undersøgelse en samlet karakter på 4,4 ud af 5 på en skala fra 1-5. Der er således enighed blandt brugere om, at de i dag har kontrol over deres spil.

Flere får kontrol over spillet II

Yderligere kan man i tallene se en stigning på antallet af brugere, der i dag ser sig selv som ”meget enige” i, at de i dag har kontrol over spillet. Det tal er i undersøgelsen steget fra 48% i 2018 til 62% i 2020.

Bedre kontrol over spillet

Over 9 ud af 10 oplever, at de får gavn af ludomani-viden

Behandlingen hos Center for Ludomani giver hjælp til forståelsen af ludomani. Således svarede 96% ved seneste undersøgelse, at de i nogen grad eller mere havde fået gavn af behandlingsforløbet.

2018 94%
2020 96%

Gavn af viden

Over 9 ud af 10 oplever, at de får en bedre økonomi

Af de adspurgte i den seneste undersøgelse svarede 91%, at de i nogen grad eller mere havde fået en bedre økonomi.

2018 83%
2020 91%

Bedre økonomi

9 ud af 10 oplever bedre livskvalitet i forbindelse med behandling

For måske den vigtigste parameter for behandlingen, så oplever 9 ud af 10, at de får bedre livskvalitet i forbindelse med behandlingen.

2018 88%
2020 94%

Bedre livskvalitet

Kilde: Rambøll / Center for Ludomani – tilfredshedsundersøgelse 2020.