Book et oplæg til fagpersoner

Video arkiv
Arkiv
Del

Målgruppe: Lærere i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, SSP-medarbejdere, trænere, sundheds- og socialfaglige medarbejdere.

Du har som fagperson en særlig mulighed for at hjælpe unge og voksne, når det gælder om at opdage ludomani. Oplægget stiller derfor skarpt på fagpersonens rolle og ansvar, og formålet er, at klæde dig på til at spotte risikosignaler og at tale om spillet med mennesker, som du er bekymret for har spilleproblemer.

Spil om penge er ikke kun sjov. Hos Center for Ludomani oplever vi en stigning i antallet af henvendelser fra unge, som oplever spilleproblemer. I 2016 var 27% af vores klienter under 25 år. Syv år forinden, i 2009, var tallet kun 7%. Risikabel spilleadfærd kan have store sociale, psykiske og økonomiske konsekvenser for unge, herunder udviklingen af ludomani og risikoen for at droppe ud af uddannelse og job, gæld, kriminalitet og konflikter med familie og venner. 

Selvom unge under 18 år ikke burde havde adgang til gambling, fortæller de, at de bruger deres eget eller forældrenes kreditkort og/eller NemID til at tilgå spil online. Der er altså en særlig opgave i at komme i dialog med forældrene/familien, og udbrede viden om, at en tidlig debut øger risikoen for afhængighed af pengespil. 

På samme måde som andre afhængighedsproblematikker kan spilleproblemer have store sociale, psykiske og økonomiske konsekvenser for de berørte. Viden om risikoen ved pengespil er vigtig information, særligt for fagpersonale, der kan være med til at forebygge ludomani og støtte unge til at styre udenom spilleproblemer, også i deres voksenliv.

Formen er inddragende og inkluderer også øvelser og dialog med deltagerne. 

Workshoppen kommer omkring følgende temaer

  • Gambling og Gaming. Forskelle og ligheder, bl.a. eSports- og skin betting
  • Hvad er ludomani, og hvornår bliver pengespil et problem?
  • Tilfældighed vs. færdigheder, om de forskellige typer af spil
  • Hvad er risikabel spilleadfærd, og hvordan spotter man det? 
  • Hvad gør jeg, hvis jeg er bekymret for en? 
  • Værktøjer og inspiration til undervisningsforløb om gambling

Efter besøget 
Efter besøget kan I gå ind på www.gamingnotgambling.dk. Her har vi samlet materialer bl.a. film, præsentationer til selv at sætte emnet på dagsordenen. Herunder folderen ”Spiller dit barn for meget?” til forældre og ”Gambler du for meget?” til spillere i alle aldersgrupper samt øvelser til den svære samtale, hvis du er bekymret for en persons spil. 

Oplæg til spillepolitik
Det kan være givtigt efterfølgende at arbejde videre med selv at udvikle en spillepolitik på jeres skole/klub/arbejdsplads. Oplægget til fagpersoner vil igangsætte refleksioner om, hvilke rammer I mener er gode rammer for spil på jeres arbejdsplads. Efterfølgende kan I sammen udarbejde en egentlig politik, som gør det nemmere at navigere i for både jer selv og de unge/jeres borgere/kolleger. 

Pris og praktik 
Workshop af 2 timer til 4.500 kr.+ transport.
Elevoplæg (1,5 time) + en workshop (2 timer) for fagpersoner, i alt 6000 kroner + transport.

Kontakt 
Udfyld formularen, hvis du ønsker et oplæg. Husk at udfylde målgruppens alder. 
Har du uddybende spørgsmål kan de også skrives i formularen. Alternativt kontakt forebyggelseskonsulent, Tina Langerskov Buchhave tlb@ludomani.dk 

Kursus

Titel

Primær målgruppe

Type

Pris

Varighed

4

Gambling er ikke kun for sjov

Fagpersoner

Oplæg (ubegrænset antal deltagere)

3.500 kr. (+ transport)

1,5 time

5

Tal om gambling og forebyg spilleproblemer

Fagpersoner

Workshop

(Maks. 40 deltagere)

4.500 kr. (+transport)

2 timer

6

Gambling er ikke kun for sjov – tal om det

Elever + fagpersoner

Oplæg for alle + workshop for fagpersoner

6.000 kr. (+transport)

3,5 time

 

 
1 Start 2 Komplet