Tal til opgaven

Video arkiv
Arkiv
Print
Del

 

Her finder du seneste tal og statistisk om ludomani og pengespil i Danmark, ligesom der er en historisk oversigt over udvikling af spil og spillelovgivning.

Hvor mange får årligt behandling hos Center for Ludomani?

Vi behandler i gennemsnit 700 mennesker om året mod ludomani. Langt de fleste spilleafhængige personer, der kommer i behandling hos Center for Ludomani, kommer til at leve et normalt liv igen.


Henvendelser fra unge under 25 år til Center for Ludomani

I 2017 var 28 pct. af klienterne under 25 år. I 2009 var tallet 7 pct.


Kønsfordeling – klienter hos Center for Ludomani (2018)

Mænd udgør størstedelen af klienterne, kvinder udgør 12 pct. 


Uddannelse og erhvervsmæssig situation – klienter hos Center for Ludomani (2018)
 • Skolegang: Knap halvdelen har 8-10 års skolegang, og lidt over halvdelen har en student- eller HF/HH-eksamen.
 • Uddannelse: Godt hver tredje har ingen videregående uddannelse, knap hver femte er faglært og knap halvdelen har en mellemlang- eller lang uddannelse. En mindre gruppe er under uddannelse.
 • Langt den største gruppe er i lønnet arbejde (59%).

Foretrukne spil – klienter hos Center for Ludomani (2018)
 • 66 pct. af klienterne har primært problemer med onlinespil. Af denne gruppe har 54 pct. Odds & livebetting som deres foretrukne spil. Godt hver femte (22 pct.) foretrækker kasinospil og knap hver fjerde (23 pct.) foretrækker automater.
 • De seneste år er onlinespil blevet et stadig mere udbredt fænomen.
 • 34 pct. af klienterne har primært problemer med fysiske spil. Af denne gruppe foretrækker halvdelen af gruppen (47 pct.) Odds & livebetting. Hver tredje (32 pct.) foretrækker spilleautomater og hver femte (19 pct.) foretrækker casinospil.

Udvikling af spilleafhængighed – klienter hos Center for Ludomani (2018)

De fleste starter med at spille kontrolleret. På et tidspunkt mister nogen kontrollen med spillet og bliver afhængige af at spille.

 • 51 pct. har haft problemer med spil i op til 4 år, når de kommer til Center for Ludomani for at få hjælp.
 • 49 pct. har haft problemer med spil i mere end 4 år.

Konsekvenser af ludomani – klienter hos Center for Ludomani (2018)

Det har omfattende konsekvenser at være ludoman, både for spilleren og de pårørende. De fleste ludomane har skjult (omfanget af) deres spil i en periode. Det har ofte medført en række løgne for at kunne holde spillet skjult. Det kan skabe store tillidsbrud og isolation.

 • 25 pct. har begået kriminalle aktiviteter (fre en enkelt gang til ofte) for at skaffe penge til fortsat spil.
 • 38 pct. har haft tanker om at tage sit eget liv. 
 • 91 pct. er “rene” problemspillere, de resterende har et sidemisbrug i form af alkohol, medicin eller euforiserende stoffer.

Tal på spilleafhængighed og forbrug af pengespil i Danmark

Nedenstående tal stammer fra SFIs prævalensundersøgelse fra 2016.

Du kan finde hele rapporten her

 • 125.000 danskere over 18 år har i varierende grad problemer med pengespil.
 • 10.000 danskere over 18 år er ludomane.
 • Personer med spilleproblemer er først og fremmest karakteriseret ved at være yngre mænd.
 • Etnicitet, civiltilstand, uddannelse og indkomst spiller i ringe grad en rolle i forhold til, om man får spilleproblemer.
 • Personer med spilleproblemer har gennemsnitligt en tidligere debutalder (19-20 år) for pengespil end personer uden spilleproblemer (25 år).
 • 82 pct. af de voksne danskere har på et eller andet tidspunkt prøvet at spille pengespil. Næsten to tredjedele af befolkningen (63 pct.) har spillet inden for det seneste år.
 • Voksne spiller primært for at vinde penge. Unge ml. 18 og 24 år spiller primært fordi de finder det underholdende.
 • Lotto er det spil, som flest danskere spiller, mens personer med spilleproblemer hyppigst spiller væddemål og sportsspil.
 • Andelen af personer med spilleproblemer er steget fra 85.200 i 2005 til 125.000 i 2016.
 • De aktuelle spillere bruger i gennemsnit stort set det samme beløb på pengespil i 2016, som det samlede antal spillere gjorde i 2005.
 • Personer med spilleproblemer påvirkes mere af reklamer for pengespil end spillere uden spilleproblemer.

Tal på spilleafhængighed blandt unge i Danmark

Nedenstående tal stammer fra SFI's  undersøgelse af pengespil blandt unge (2016) og Center for Ungdomsforsknings undersøgelse af unge og gambling (2008). 

 • Omkring 31.600 unge har en risikabel spilleadfærd i forhold til pengespil. De er i farezonen for at udvikle spilleproblemer. 
 • De mest intensive spillere er de 15-17-årige drenge.
 • 23 pct. af de unge, der har spillet pengespil, har spillet på skrabelodder, 13 pct. på spilleautomater, 12 pct. på væddemål og sportsspil og 10 pct. bingo/banko.
 • 23 pct. af dem, der har spillet nogensinde har spillet online, heraf har 57 pct. betalt med eget betalingskort, 25 pct. med forældrenes, 10 pct. med venners og 14 pct. med andre midler.
 • Hvis man som ung har prøvet at spille om penge på nettet, øges risikoen for at få en problematisk spilleadfærd senere i livet.
 • 3 pct. af de 12-årige drenge har en risikabel spilleadfærd.
 • 12 pct. af de 15-årige drenge har en risikabel spilleadfærd.
 • 26 pct. af de 17-årige drenge har en risikabel spilleadfærd
 • De unge spiller primært pengespil for hygge sig med venner eller familie. Dernæst for at vinde penge og for underholdning.
 • 42 pct. af de unge med en risikabel spilleadfærd har følt sig ensomme den seneste måned.
 • 36 pct. af de unge med en risikabel spilleadfærd har følt sig nedtrykte eller deprimerede.
 • Flere drenge end piger har risikabel adfærd i forhold til pengespil. Drengene gambler mere end pigerne og udvikler risikabel spilleadfærd i langt højere grad end pigerne.
 • Drengene bliver som regel bidt af at spille, fordi de får et kick ud af det. Størstedelen af de piger, der bliver afhængige af spil, bruger spillet som virkelighedsflugt.
 • Drengene spiller generelt om større beløb end piger.
 • Drengene spiller spil, hvor der er kortere tid mellem indsats og gevinst. Spillene øger risikoen for af udvikle afhængighed af spil.

Nøgletal på spilleafhængighed fra Megafonundersøgelse 2014 

På foranledning af Center for Ludomani gennemførte Megafon i foråret 2014 en undersøgelse ("Danskernes spil om penge") af voksne danskeres (18 år+) brug af pengespil. 

Undersøgelsens er i sit omfang betydeligt mindre end SFI's undersøgelse fra 2006 og må derfor anses som en pejler, der giver et foreløbigt indtryk af forskellige tendenser.  

Andel af voksne danskere fordelt over risiko-, problemspillere og ludomane:

Således har omtrent 335.000 danskere i varierende grad problemer med pengespil.

(Beregning på baggrund af tal fra Danmarksstatistik 2014. Danske indbyggere i alderen 18+ år 4.449.811)


Hvor tit spiller danskerne:

 • 1 % af den danske befolkning spiller dagligt.
 • 17 % spiller cirka én gang ugen.
 • 25 % spiller sjældnere end én gang om ugen.
 • 35 % spiller sjældnere end én gang om måneden.
 • 22 % spiller aldrig.
   
Tallene nedenfor dækker danskere, der spiller pengespil i større eller mindre grad
   Køn og pengespil:
  • Kvinder spiller i høj grad skrabelodder (34 % i forhold til 28 % af mændene)
  • Mænd spiller i høj grad oddspil (19 % i forhold til 2 % af kvinderne)
  • Færre kvinder mener de bruger for mange penge på spil (68 % i forhold til 51 % af mændene) 
    

  Alder og pengespil:

  • De 18-29-årige spiller i overvejende grad oddsspil, tips og poker (henholdsvis 31 %, 10 % og 13 %).
  • De 18-29-årige spiller mere end andre aldersgrupper.
  • De 18-29-årige udgør 40 % af alle risikospillere.
  • Blandt personer over 50 år spiller 20-25 % ca. en gang om ugen. Dette gælder kun 7 % af aldergruppen 18-29.
    

  Hvorfor spiller danskerne:

  • 64 % de spiller for at vinde.
  • 31 % spiller for underholdning/sjov.
  • 27 % spiller for spændingen.
  • 8 % angiver sociale årsager.
  • 4 % angiver andre årsager, såsom tradition, arv og fordi det blev givet som gave.
    
  • Risiko-, problemspillere og ludomane  angiver "for spændig" og "for at teste min viden" som største årsager til at spille.
    

  Hvor spiller danskerne:

  • 75% spiller hovedsageligt fysiske pengespil.
  • 6% spiller både fysiske og online pengespil.
  • 19% spiller hovedsageligt online pengespil.


  Hvornår spiller uddannelsesgrupperne:

  • Personer, der har gennemført en gymnasial uddannelse, spiller mest periodevis.
  • Personer med grundskole spiller mere regelmæssigt.
  • Især personer med en kort videregående uddannelse spiller tilfældigt.

  Spillets udvikling i Danmark 

  Markedet for spil er eksploderet inden for de seneste 10 til 15 år. Det kan aflæses i omsætningen af spil, og det kan aflæses i antallet af spillesteder. I dag kan man spille døgnet rundt. Ny teknologi kombineret med en aggressiv markedsføring er stærkt medvirkende til, at markedet for spil om penge er kolossalt og i stadig vækst.

  • 1949: Dette år kommer den første danske tipskupon.
  • 1989: Lotto kommer til verden. Der spilles for 12 mio. den første uge. 
  • 1992: Skrabelodderne kommer til Danmark. De kaldes Quick.
  • 1994: Oddset og Fortunaspillet kommer til. 
  • 1995: Tipstjenesten indfører Mandags-Chancen, som kombineres med quiz på tv.
  • 2001: Den første spillehal indvies på Fisketorvet i København.
  • 2002: Alle Dansk Tipstjenestes (i dag Danske Spil) spil kan spilles online. Poker udbydes på danskespil.dk. Der er spil kun for danskere, men man kan også spille mod folk fra hele verden.
  • 2012: Casino lanceres på danskespil.dk.

  Den danske spillelovgivnings udvikling
  • 1948: Tipsloven vedtages og herved starter Dansk Tipstjeneste (i dag Danske Spil). Baggrund for loven: 1) støtte til idrætten og almene formål (Tipsmidlerne) og 2) regulering af spillemarkedet.
  • 1991: Casino tillades i Danmark.
  • 2001: Dansk Tipstjeneste (i dag Danske Spil) får tilladelse til at drive store spillehaller. En procent af bruttospilleindtægten ved gevinstgivende spilleautomater skal bruges til behandling af og forskning i ludomani.
  • 2002: Folketinget beslutter, at alle automater skal køre online med Told og Skat, så ingen indtægter går uden om statskassen.
  • 2012: Ny spillelovgivning. Der øremærkes nu penge til forebyggelse. Desuden gives der licens til flere af de store udenlandske spilleudbydere mod, at de betaler en vis procentdel tilbage til den danske stat og udviser ansvarlighed i forhold til de udbudte spil.

  Se mere om om udviklingen af spil og spillelovgivning i Danmark - på læringssitet Spillerum. 


  Mere om spillets udvikling i Danmark