Center for Ludomani: 70 11 18 10

Fakta om ludomani

Hvad er Ludomani?

Ludomani er afhængighed af pengespil.

En ludoman kan ikke begrænse sit spil, selvom han/hun ofte godt kan se, at spilleadfærden ikke er hensigtsmæssig.

Verdenssundhedsorganisationen WHO definerer ludomani som en spillemæssig forstyrrelse, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser

Udvikling af ludomani

Udvikling af ludomani

Ludomani udvikler sig ofte over flere år fra kontrolleret spil til risikospil over problemspil til ludomani. Men for nogen kan det gå meget hurtigere.

• Risikospilleren er en person, som bliver mere og mere optaget af spil og bruger flere og flere penge på spillet. Risikospilleren er optaget af muligheden for gevinst. Personens spil er overvejet og planlagt, vedkommende har prøvet at vinde, men spillet griber ikke voldsomt ind i privat- og studie/arbejdsliv.

• Problemspilleren bruger stadigt flere penge og mere tid på spil. Personen læser bøger om spil, udregner gevinstchancer, analyserer og vurderer. Spil lægger beslag på meget energi, fysisk som psykisk. Omgivelserne mærker ofte ændringer i opførslen, men de kan have svært ved at koble det til ludomani. Problemspilleren formår derfor stadig i et vist omfang at skjule sit problem. Pengeforbruget øges, men økonomien er ikke løbet løbsk.

• Den ludomane er afhængig af pengespil. Spillet er det centrale, venner, uddannelse/arbejde og fritidsinteresser nedprioriteres. Gælden er voksende, og der er risiko for, at vedkommende isolerer sig.

Gaming eller Gambling?

På engelsk skelner man mellem gaming, spil uden penge og gambling, spil med penge. På dansk dækker ordet ’spil’ begge situationer. Center for Ludomanis hjemmeside og behandling handler om pengespil, hvor andet ikke er angivet.

Problemer med pengespil

Spillemyndighedens undersøgelse viser at problemer med pengespil blandt voksne og børn- og unge er udbredt:

– Voksne danskere (+18 år) der har problemer med pengespil i varierende grad, er steget til 478.000 (10,9%) i 2022 fra omkring 212.000 (5,2%) i 2016 Det er mere en fordobling på 5 år, så i dag har op mod 0,5 mio. af voksne danskere varierende problemer med pengespil.

– Blandt børn og unge mellem 12 – 17 år har 6% svarende til 24.500 varieret grad problemer med pengespil, hvoraf cirka 2.600 (0,6%) børn og unge har alvorlige pengespilsproblemer.

Kilde: Spillemyndigheden og Rambøll 2022 – Prævalensundersøgelse af pengespil og pengespilsproblemer i Danmark 2021

Årsager til Ludomani

Der findes ikke nogen enkle forklaringer på, hvorfor nogen mennesker udvikler ludomani. Vi ved, at en række forskellige faktorer kan spille ind:

Arvelige forhold – fx familiære og genetiske forhold

Sociale faktorer – fx vennernes indflydelse

Individuelle faktorer – fx personlighed, biokemi og psykiske tilstande

Ydre påvirkninger – fx reklamer og kultur

Konsekvenser af ludomani

Ludomani kan have mange alvorlige konsekvenser, både for spilleren og de pårørende. For hver ludoman er der 8-10 mennesker, hvis liv bliver påvirket af det. Den ludomane bruger rigtig meget tid og tankekraft på at spille og planlægge sit spil. Det går hårdt ud over andre vigtige aspekter af livet som uddannelse, job og fritidsinteresser. Den ludomane kan fx finde på at bruge natten foran computeren i stedet for at sove. Spilleproblemerne går også ofte ud over forholdet til venner, kærester og andre pårørende. Ludomani kan også få økonomiske konsekvenser, som kan føre til gæld og økonomisk kriminalitet.

Typiske kendetegn ved ludomani

Ludomani kaldes det skjulte misbrug. Det gør det, fordi de fleste tegn på misbruget let kan forveksles med andre problemer. Det gør det også, fordi mennesker reagerer forskelligt på ludomani. Nogle reagerer ved at blive modløse, indadvendte og trætte, andre bliver rastløse, impulsive og aggressive. Derfor findes der ikke en entydig tjekliste, men en række kendetegn.

Fysiske kendetegn – Hjertebanken, stress, hovedpine, indre uro, svedeture, mave- og muskelsmerter, nedsat immunforsvar.

Psykiske kendetegn – Søvnproblemer, koncentrationsbesvær, rastløshed, humørsvingninger, angst, depression, selvmordstanker.

Adfærdsmæssige kendetegn – aftalebrud, forklaringsproblemer, social isolation, kritisk og irritabel adfærd, manglende overblik, ubeslutsom og uengageret, mentalt fraværende, impulsiv.

Spilleafhængige er stærkt optaget af spil, praler af gevinsterne uden at nævne tabene, kan finde på at lyve om deres deltagelse i spil mv.

Behandling mod ludomani

Center for Ludomani står for en stor del af behandlingen for ludomani i Danmark. Gennem vores behandling hjælper vi spilleren med at forstå sin ludomani og sine motiver for at spille. Vi udarbejder mål og strategier, der kan modvirke, at spillet fortsætter. Strategierne giver nye måder at handle på. Vi afklarer også sociale, økonomiske og familiemæssige problemer. I vores behandling lægger vi desuden særligt vægt på at forebygge tilbagefald.

Hvordan får man hjælp til at komme ud af sin spilleafhængighed:

• Spilleren får tid hos en af vores behandlere på tlf. 70 11 18 10.

• En samtale varer omkring en time, og der går ca. 14 dage mellem samtalerne.

• Spilleren bliver tilbudt 12 samtaler i Odense, København eller Århus.

• Spilleren kan efter 3-4 samtaler og efter snak med sin behandler deltage i forskellige kursusforløb. Læs mere om vores kurser.

• Vi har behandlingstilbud til både spilleafhængige og pårørende samt rådgivning for par.

• Vi tilbyder fjernbehandling som supplement til de personlige behandlingsforløb.

• Der er opfølgende samtaler 2 og 5 måneder efter endt behandling.

Forskellige typer pengespil

Pengespil er spil, hvor du har mulighed for at satse og vinde penge. Der udbydes mange typer pengespil, fx lotterier, sportsvæddemål, spilleautomater og poker. Der er stor forskel på pengespil, også i forhold til hvor stor risikoen er for at udvikle afhængighed af dem. Her er de vigtigste forskelle på typer af pengespil:

Hurtighed kontra langsommelighed. Nogle spil kan man spille her og nu, og man får resultatet med det samme. Poker, sportsvæddemål og spilleautomater er hurtige spil. Andre spil er langsomme. Spiller man fx Lotto, må man vente på resultatet til en bestemt dag. Jo hurtigere et spil er, jo større er risikoen for at udvikle afhængighed af det.

Tilfældighed/viden. Rene tilfældighedsspil er fx automater, roulette og skrabelod, hvor det er helt tilfældigt, om man vinder eller ej. Vidensspil er spil, hvor der ikke indgår tilfældigheder i resultatet, fx skak. Kombinationsspil er spil som poker og sportsvæddemål, hvor både tilfældigheder og viden har en betydning. Særligt kombinationsspillene er populære blandt de unge, og de unge bruger ofte meget tid på at forberede sig.

Tilgængelighed. Nogle spil kan man få adgang til stort set hvor som heslt og når som helst, og det gælder især de mange onlinespillesider. Andre spil skal man opsøge bestemte steder på bestemte tider, fx på travbanen til et bestemt løb. Forskning viser en stor sammenhæng mellem et spils tilgængelighed og risikoen for afhængighed. Jo mere tilgængeligt, des større risiko.

Gevinst. Gevinsten er ikke kun afhængig af indsatsen, men også af spillets opbygning, antallet af deltagere, kombinationsmuligheder/mulige udfald, viden og psykologi.

I mange spil kan man få oplyst, hvor stor chancen er for at vinde førstepræmien. Som et eksempel er chancen for at vinde en eller gevinst i JulekalenderQuick ½, men skal du vinde førstepræmien i JulekalenderQuick er sandsynligheden blot 1/900.000. I de offentligt kontrollerede spil kan man få oplyst, hvor stor tilbagebetalingsprocenten er. Det vil sige, hvor stor en del af det samlede indskud, der bliver betalt tilbage i form af præmier. I Lotto/Joker er tilbagebetalingsprocenten 45. Det tilbageholdte beløb går til administration, statsafgifter, forhandlerprovision og almennyttige formål (Tipsmidlerne).

Risikofaktorer ved pengespil

Der er altid en risiko ved at deltage i pengespil – det er del af fascinationen og ideen ved pengespil. Man kan vinde fra få til mange penge, men man kan også miste hele sin indsats. Risikoen for at tabe er mange gange større, end chancen er for at vinde. Fortsætter man med at spille i forsøget på at vinde de tabte penge tilbage, risikerer man at tabe endnu mere. Risikoen øges, når en eller flere af disse faktorer er til stede:

Man spiller alene – fx på nettet, ved en spilleautomat eller i en spillehal. Man mangler en kammerat, som overværer spillet og advarer, hvis man ikke selv kan stoppe.

Man spiller hurtige spil – spil med hurtige resultater øger risikoen for, at man hænger ved og forsøge at spille for at hente et evt. tab ind igen. Taber man hurtigt, tror mange også, at man kan vinde hurtigt. I den fysiske verden er alle typer af casino-spil (roulette, Black Jack m.fl.), spilleautomater og odds-spil hurtige spil. På nettet er næsten alle spil hurtige.

Der kommer hele tiden nye spil til, og især online-spillemarkedet vokser. Det kan være bekymrende, fordi onlinespil er meget tilgængelige, og det er samtidig meget hurtige pengespil, der udbydes online.

Lovgivning om pengespil

Pengespil, der udbydes i Danmark, er under offentlig kontrol af Spillemyndigheden, som hører under Skatteministeriet. Casinoerne er underlagt Justitsministeriet. For at blive godkendt som spiludbyder, skal man søge og købe licens hos Spillemyndigheden. Læs mere hos Spillemyndigheden.

Pengespil er ulovligt for unge under 18 år. Aldersgrænserne pr. 1. januar 2012 til spil under Danske Spil (tidligere Dansk Tipstjeneste) er: 16 år: Lotto, Onsdags Lotto, Joker, Millionlotteriet, Quick, Boxen og Keno. 18 år: Oddset, Tips, Trackside og Dan Toto.

En stor del af de lovlige spil i Danmark udbydes af Danske Spil, tidligere Dansk Tipstjeneste.

Online-spil, der udbydes af internationale spiludbydere, skal være godkendt af Spillemyndigheden. Pengespil, der udbydes over nettet af udenlandske spiludbydere uden dansk godkendelse, er i strid med den danske lovgivning. De er derfor ikke under de offentlige myndigheders kontrol.

Det er ulovligt at udbyde spil, der ikke er godkendt.

Spillemyndigheden har en mærkningsordning omkring spil på væddemål og onlinekasino. Mærkningsordningen skal hjælpe spillere med at få overblik over, hvilke spiludbydere der har fået en tilladelse, overholder dansk lovgivning og har betalt afgiften på gevinster. Alle spiludbydere, der har en tilladelse til at udbyde spil i Danmark, har mulighed for at anvende mærket i deres markedsføring, fx på deres hjemmeside, i tv-reklamer og i annoncer.