Center for Ludomani: 70 11 18 10

Ofte stille spørgsmål om ludomani (FAQ)

1. Hvad er ludomani?

• Ludomani er afhængighed af pengespil.

• En ludoman er ikke i stand til at begrænse sit spil, selvom han/hun ofte godt selv kan se, at spilleadfærden ikke er hensigtsmæssig.

• Ludomani er af verdenssundhedsorganisationen WHO karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.

• Center for Ludomani ser ludomani som en indlært adfærd, der kan aflæres igen.

2. Hvordan udvikler man ludomani?

Ludomani udvikler sig ofte over flere år fra kontrolleret spil til risikospil over problemspil til ludomani. Men for nogen kan det gå meget hurtigere. Definitionen på en risikospiller er en, som bliver mere og mere optaget af spil og bruger flere og flere penge på spil. Men spillet er ikke løbet helt løbsk endnu. Problemspillere bruger stadigt flere penge og mere tid på spil samtidig med, at han stadig i et vist omfang formår at skjule sin afhængighed.

3) Hvad kan man gøre ved ludomani?

Enhver kan blive ludomani kvit, men det er ikke nemt at stå alene i kampen. Det er vigtigt at dele sit problem med nogen, og det kan være en god støtte at bede om hjælp fra venner, familie eller lignende. Hvis ikke man selv kan stoppe, kan man søge kvalificeret og professionel hjælp. Det kræver selverkendelse, beslutningskraft, motivation og tid at genvinde kontrollen og komme ud af ludomanien. Vi hjælper gerne – kontakt os på telefon 70 11 18 10.

4. Hvorfor udvikler nogen mennesker ludomani?

Det findes der ikke nogen enkle forklaringer på. Vi ved, at en række faktorer kan spille ind.

• Arvelige forhold – fx familiære og genetiske forhold

• Sociale faktorer – fx vennernes indflydelse

• Individuelle faktorer – fx personlighed, biokemi og psykiske tilstande

• Ydre påvirkning – fx reklamer og kultur

5. Hvem udvikler ludomani?

I princippet kan alle udvikle ludomani. Vi ser dog flest mænd, der henvender sig for at få hjælp.

6. Hvordan foregår behandlingen?

Center for Ludomani står for en væsentlig del af behandlingen for ludomani i Danmark. Gennem vores behandling hjælper vi spilleren med at forstå sin ludomani og sine motiver for at spille. Vi udarbejder mål og strategier, der kan modvirke, at spillet fortsætter. Strategierne giver nye måder at handle på. Vi afklarer også sociale, økonomiske og familiemæssige problemer. I vores behandling lægger vi desuden særligt vægt på at forebygge tilbagefald. Der kræves ingen henvisning fra læge eller andre officielle myndigheder.

7. Hvordan får man hjælp til at komme ud af sin spilleafhængighed:

• Spilleren får tid hos en af vores behandlere på tlf. 70 11 18 10.

• En samtale varer omkring en time, og der går ca. 14 dage mellem samtalerne.

• Spilleren bliver tilbudt 12 samtaler i et af vore behandlingssteder i Aarhus, København, Odense eller Esbjerg.

• Spilleren kan efter 3-4 samtaler og efter snak med sin behandler deltage i forskellige kursusforløb.

Læs mere om vores kurser

• Vi har behandlingstilbud til både spilleafhængige og pårørende samt rådgivning for par.

• Vi tilbyder fjernbehandling som supplement til de personlige behandlingsforløb.

Der er opfølgende samtaler 2 og 5 måneder efter endt behandling.

8. Hvor lang tid er man i behandling?

Det er individuelt. Vi bestræber os på at have forskellige behandlingstilbud for at tilgodese så mange menneskers behov som muligt.

9. Hvad koster behandlingen?

Al behandling på Center for Ludomani er gratis for brugeren. Det gælder også vores tilbud til pårørende.

10. Hvor hurtigt kan man få et behandlingstilbud?

I Center for Ludomani arbejder vi løbende på at gøre ventetiden så kort som muligt. Kontakt os på 70 11 18 10 og hør mere om, hvornår vi kan hjælpe dig.

11. Hvor mange er man på et hold?

Der vil typisk være syv personer på et hold i forbindelse med kurserne af en eller to ugers varighed.

12. Hvor ligger Center for Ludomani?

Center for Ludomani har centre i Odense, København, Aarhus og Esbjerg. Alle centre ligger centralt og tæt på offentlig transport.

13. Kan man få tilbagefald efter behandling?

Nogle får tilbagefald efter endt behandlingsforløb. Langt de fleste af de, der får tilbagefald, søger dog hurtigt hjælp igen og får stoppet tilbagefaldene.

14. Når man er behandlet – kan man så aldrig spille mere?

Det spørgsmål skal spilleren selv svare på, for det vil altid være spillerens egen beslutning. Men vi anbefaler kraftigt, at man holder sig væk fra det eller de spil, som tidligere har givet problemer.

15. Hvem bruger Center for Ludomanis tilbud?

Center for Ludomanis tilbud om hjælp bliver brugt af både spillere og deres pårørende. Der kræves ingen henvisninger el. lign – man skal blot henvende sig til centret for at få hjælp på 70 11 18 10.

16. Hvad med de pårørende?

Man kan generelt sige, at for hver ludoman er der en hel række pårørende som bliver påvirket af ludomanien. Ofte har de pårørende også mange spørgsmål og svære følelser. Vi hjælper også pårørende, og vores tilbud er gratis.

Læs om vores hjælp til pårørende

17. Hvem er behandlerne?

Alle vores dygtige og erfarne behandlere har en solid socialfaglig baggrund og en længerevarende og relevant terapeutisk efteruddannelse. Her kan du se, hvem behandlerne er.