Center for Ludomani: 70 11 18 10

Ofte stillede spørgsmål om pengespil, børn og unge

Har du spørgsmål, omkring din barns interesse for pengespil og gambling? Vi har samlet en række svar på populære spørgsmål i denne faq.

Gambling er spil om penge, f.eks. sportsbetting, skrabelodder og poker.

Undersøgelse fra Spillemyndigheden i 2022 viser at 6% svarende til 24.500 børn og unge i alderen 12-17 år har varieret grad problemer med pengespil, hvoraf cirka 2.600 børn og unge har alvorlige pengespilsproblemer.

Blandt børn og unge mellem 12 – 17 år med pengespilsprobleme har 84% spillet pengespil inden for det seneste år, og deres foretrukne pengespil er online væddemål og kasino. Blandt børn og unge mellem 12 – 17 år uden pengespilsproblemer, har 14% spillet pengespil inden for det seneste år og deres foretrukkende spil er lotterier (fx skrabelodder) købt typisk ved en fysisk forhandler.

Som med andre former for afhængighed betyder synlighed og tilgængelighed meget. I forhold til spil udgør de mange reklamer og internettets døgnåbne tilbud mange fristelser. Synligheden er også med til at normalisere pengespil og give børn og unge den opfattelse, at pengespil er ufarligt.

Undersøgelser viser, at børn og unge under 18 år primært spiller pengespil, fordi de finder det underholdende. Mange spiller også, fordi det giver dem følelse af spænding, og fordi de har mulighed for at vinde penge.

Pengespil er ofte en social ting for børn og unge, noget man f.eks. foretager sig sammen med venner eller familiemedlemmer. I nogle miljøer bliver der spillet meget, og mange oplever at spillet kan give dem et hurtigt rush eller et kick. Det kan også give social status at være god til spillene og f.eks. vide meget om sportsresultater eller pokerstrategier.

Det er forbudt for børn og unge under 18 år at spille pengespil. Det er det blandt andet fordi, at en tidlig debut øger risikoen for mistrivsel og afhængighed. Derfor anbefaler vi også, at man som forælder ikke understøtter pengespillet ved at spille med sine børn, låne dem sit NemID/MitID, før de har nået en alder, hvor de kan overskue konsekvenser ved gambling. Ved traditionelle lotterier (som f.eks. LOTTO, Vikinglotto, EuroJackpot) og skrabelodder er aldersgrænsen dog 16 år, da disse spil er mindre afhængighedsskabende.

Ofte er det venner (54%) eller familiemedlemmer (12%), der introducerer børn- og unge med pengespilsproblemer til pengespil*. Ældre venner, familiemedlemmer og salgspersonale, er dem der kan give unge adgang til pengespil til trods for aldersgrænserne. Tidligere undersøgelse** viser at 25% af børn og unge mellem 12 -17 år der spiller pengespil låner forældrenes betalingsmiddel. 10% angiver at de låner vennernes, mens 57% bruger eget betalingskort

Hvis spillet foregår i kiosker eller spillehaller, kan det foregå, ved at personalet ikke tjekker for ID, ved at den unge låner et ID-kort eller ved at en anden køber adgang til spillet på vegne af den unge.

For at spille online skal man oprette en konto med NemID/MitID og tilnytte et betalingskort. Som ung kan man måske få lov til at låne en myndig persons konto. Det kræver blot kendskab til brugernavn og kode, og man kan lade f.eks. økonomiske overførsler ske via f.eks. MobilePay.

*Kilde: Spillemyndigheden og Rambøll 2022 – Prævalensundersøgelse af pengespil og pengespilsproblemer i Danmark 2021

** Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016. SFI, Fridberg & Birkelund, 2016, s. 104-105

For de fleste er gambling en sjov, spændende og ufarlig aktivitet, men nogle bliver så optaget af at gamble, at spillet gradvis fylder mere i deres liv. De mister gradvist overblikket og kontrollen.

Forholdsvis få unge under 18 år er spilleafhængige, det skyldes bl.a. at det ofte tager flere år at udvikle spilleafhængighed. Der er dog 6% svarende til 24.500 af de unge mellem 12 – 17 år, som i 2022 havde en risikabel spilleadfærd og varieret grad problemer med pengespil, hvoraf 2.600 børn og unge (0,6%) har alvorlige pengespilsproblemer*.

For de mere end 24.500 unge med risikabel spilleadfærd kan spillet ende med at få store personlige konsekvenser, som kan præge den unges liv og fremtid. Typiske konsekvenser er dårlig økonomi samt koncentrations- og søvnbesvær, der kan føre til problemer med at fokusere i skolen mv. En del dropper ud af fritidsaktiviteter og sociale fællesskaber og opfinder løgne og undskyldninger for at kunne få tid og evt. også penge til spillet. Det kan skabe isolation og ensomhed og ikke mindst lavt selvværd. I nogle tilfælde ender det også med gæld og økonomisk kriminalitet.

*Kilde: Spillemyndigheden og Rambøll 2022 – Prævalensundersøgelse af pengespil og pengespilsproblemer i Danmark 2021

Der findes ikke nogen enkelt forklaring på, hvorfor nogle udvikler spilleproblemer. Vi ved, at en række faktorer kan spille ind, og at ludomani ofte opstår grundet en kombination af forskellige forhold:

• Ydre påvirkning – f.eks. reklamer og kultur

• Arvelige forhold – f.eks. familiære og genetiske forhold

• Sociale faktorer – f.eks. vennernes indflydelse

• Individuelle faktorer – f.eks. personlighed, biokemi og psykiske tilstande

Du kan evt. se vores hjernefilm, som viser, hvordan ludomani opstår, og hvad man kan gøre ved det.

I princippet kan alle få spilleproblemer. I dag ser vi dog flest drenge og mænd med spilleproblemer. Af Center for Ludomanis klienter i 2016 var ca. 80% mænd og 20% kvinder.

Der er særligt to typer unge spillere, som udvikler problemer med gambling:

• Sårbare unge mennesker, som kæmper med uro, angst, depression, lave sociale kompetencer eller følelsesmæssige udfordringer. For dem kan spillet være en måde at glemme problemerne på og opleve et sted, hvor de føler sig dygtige og kompetente.

• Unge mennesker, som ikke har et underliggende problem, men som bliver optaget af spillets muligheder for præstation, teknik, belønninger og socialt sammenhold.

Man anslår, at 31.600 børn og unge havde en risikabel spilleadfærd i 2016. Det svarer til 7,8% af de 12-17-årige, ifølge SFI’s undersøgelse kaldet  ”Pengespil blandt unge i Danmark”(SFI, 2016).

Undersøgelsen identificerede ikke ludomane under 18 år, men beskæftigede sig med risiko- og problemspillere. Hos Center for Ludomani oplever vi dog flere og flere under 18 år, som søger hjælp med deres spilleproblemer. De fleste af dem, der har en problematisk spilleadfærd, spiller sportsspil og foretager væddemål (betting).

Det kan være svært at vurdere, om ens barn/unge spiller for meget. Spillemyndighedens undersøgelse* viser, at børn og unge med pengespilsproblemer har øget interesse for pengespil bl.a. et større tidsforbrug på pengespil sammenlignet med børn og unge, der ikke har pengespilsproblemer. 17% af børn- og unge med pengespilsproblemer bruger mere end 8 timer om ugen, mens 53% af børn- og unge uden pengespilsproblemer anvender 1 time eller derunder

Prøv at danne dig et overblik over dit barns tids- og pengeforbrug på spil ved at tale med dit barn om det. Det er ikke altid lige nemt at tale om. Hvis dit barn selv fornemmer, at spillet er ved at tage overhånd, kan det være ekstra udfordrende. Hvis det er vanskeligt at tage snakken, kan du prøve at lægge mærke til følgende tegn:

Barnet eller den unge:
• Bruger meget tid på at spille, måske i hemmelighed
• Snakker meget om spil (hvis du tillader gambling)
• Har svært ved at løsrive sig fra spillet
• Bliver irritabel hvis spillet afbrydes eller forstyrres
• Begynder at miste interessen for andre aktiviteter
• Sover for lidt eller uroligt og har koncentrationsbesvær
• Ændrer adfærd, isolerer sig og har f.eks. mere fravær
• Taler måske om gevinster, men sjældent om tab
• Har ustabil økonomi og har måske tit brug for at låne penge
• Bliver aggressiv eller afvisende ved spørgsmål om spil

Der er forskel på spil. Jo mere hurtigt et spil er – dvs. jo kortere tid der går fra indsats til resultat (tab eller gevinst) – des større er risikoen for afhængighed. Eksempler på hurtige spil er sportsvæddemål og poker. Med internettet er de hurtige spil blevet mere tilgængelige, og der er kommet nye hurtige varianter af mange spiltyper.

Spil uden en naturlig afslutning eller som giver indtryk af at føre videre, kan også gøre det vanskeligt at stoppe. Mange glemmer tid og sted, og det er ofte nemmere at spille gevinsten op end at få den udbetalt. Og så er der stort set døgnåbent. Samtidig er det lettere at skjule sit spil, og pengene føles ofte uvirkelige, særligt ved online-spil.

Det udgør til sammen en farlig kombination af fristelser og muligheder. Det er derfor bl.a. værd at være opmærksom på, om dit barn spiller hurtige spil, som f.eks. sportsvæddemål, eller holder sig til mindre risikobetonede spil som lotto og skrabespil.

Vi anbefaler, at forældre først og fremmest snakker med deres børn om deres pengespil. Start med at tage stilling til dine egne holdninger til pengespil. På den måde kan du sende tydelige signaler til dit barn om, hvor du står. Du øger sandsynligheden for en god snak, hvis du samtidig er lyttende og forstående overfor dit barns motiver og tanker.

Enhver kan komme af med sine spilleproblemer, men det er ikke nemt at stå alene med. Læs mere om, hvordan du kan hjælpe dit barn under vores Råd og Vejledning”.

Få hjælp hos Center for Ludomani

Hjælpen er gratis

Ring til os på telefon 70 11 18 10
Man-Ons 08.30 – 15.00
Torsdag 09.00 – 17.00
Fredag 08.30 – 12.00

Mere info om ludomani

Vil du gerne læse mere om ludomani, kan du finde flere svar på dine spørgsmål her.