Råd og vejleding om computerspil

Video arkiv
Arkiv
Print
Del
Gode råd til forældre om computerspil

Hvis du oplever, at computerspillet fylder for meget og skaber konflikter, kan du prøve at snakke med dit barn om det på en ny måde. Vores erfaringer viser, at mange forældre ved meget lidt om de unges spil. Ved at vise interesse og nysgerrighed for spillet, kan du få en ny viden om spillet og dit barns spillevaner. Med udgangspunkt i den viden du får, kan I prøve at hjælpes ad med at finde løsninger på de konflikter, I oplever. Her er seks gode råd til, hvordan I kan gribe det an:

 • Få viden om spiluniverset

  Start gerne med at sætte dig ind i, hvad spillet handler om, og hvad dit barn får ud af at spille computerspil:

  • Kend spillene: Hvilke spil er der, og hvilke spil optager dit barn? Vær’ fx også opmærksom på aldersgrænser.
  • Engagér dig i barnets spilleverden - Fx ved selv at prøve at spille det computerspil, som dit barn spiller. På den måde finder du ud af, hvad spillet går ud på, og du får også en bedre fornemmelse af tidsforbruget.
  • Lær af dit barn: Dit barn er ekspert i sin verden. Derfor er det oplagt af få viden om denne verden fra dit barn. Spørg derfor ind til spillet og spiluniverset, præcis som hvis dit barn gik til en anden aktivitet fx sport: ”Hvordan er kampen gået?”, ”Hvem spillede du med?”, ”Træner I op til en turnering”. Der foregår en masse komplekse ting i spiluniverset, og det træner en række færdigheder, som dit barn kan fortælle om. På denne måde kan dit barn føle sig set og anerkendt for sine kompetencer og oplevelser. Samtidig giver det dig en bedre forståelse for de forskellige faser i spillet. Hvis dit barn fx svarer ja til, at han eller hun er i gang med at træne op til en stor turnering, kan I tale om, hvordan I får træningen til at hænge sammen med skolearbejdet. Ligesom man ville gøre, hvis barnet trænede op til en stor fodboldturnering.

  Hvis du vil have en bedre forståelse for de faser, som mange online-spillere gennemgår, kan du læse mere her.

 • Undersøg dit barns liv

  Problemer med computerspil kan skyldes andre problemer i dit barns liv. Ligesom mad, sport og arbejde kan spil få os til at føle os bedre tilpas. Derfor er det vigtigt at undersøge, om dit barn generelt har det godt eller om spillet er en måde at flygte fra svære følelser på. Du kan fx undersøge om spilletiden er den tid, hvor dit barn har det bedst. Hvis ja, hvad er grunden til det?

  Du kan undersøge dit barns liv med udgangspunkt i vores registreringsskema over humør og aktiviteter. Du finder skemaet her.

 • Afklar bekymringer

  Prøv at finde ud af, hvad dine bekymringer omkring dit barns spilforbrug er. Det kan fx være, at du er bekymret for sovetider, lektier eller spisetider. Du kan prøve at fortælle dit barn om dine konkrete bekymringer og tilsvarende spørge ind til, om dit barn også har nogle bekymringer. Måske oplever I situationen vidt forskelligt. Mange forældre udtrykker fx bekymring for deres barns manglende søvn, fravær i skolen, etc., hvorimod barnets bekymringer går på, at deres forældre ikke forstår dem og deres interesse for computerspil. Måske kan det være en hjælp for begge parter at få sat ord på bekymringerne og prøve at imødekomme hinandens bekymringer.  

 • Find alternativer

  Det skaber et tomrum, hvis man har gjort noget længe og pludselig skal skære ned. Derfor er gode alternativer til spillet vigtige. Lad dit barn vide, at du godt forstår, hvorfor han eller hun synes, det er spændende at spille, men spørg samtidig ind til, hvad dit barn ellers synes er spændende og sjovt. Sammen med dit barn kan du fx arrangere fælles udflugter med familien, søndage med filmhygge eller ture i biografen. I kan også invitere vennerne hjem noget oftere og/eller finde en ny fritidsaktivitet, som dit barn kan starte til.

  Udover at finde alternative aktiviteter som er underholdende, kan du også medtænke de andre ting, som dit barn får ud af at spille computer: det sociale, læring, belønning og anerkendelse for indsats og præstation. Når dit barn spiller, løser han eller hun nogle opgaver, som medfører feedback. Computerspil giver struktur og belønninger, og det kan vi mennesker godt lide. Hvis du vil hjælpe dit barn med at spille mindre, kan du prøve at give dit barn en tilsvarende form for belønning i hverdagssituationer, som den han eller hun får i computerspillet. Hvis du har mindre børn kan du for eksempel spille et brætspil med dit barn. Med lidt større børn kan du måske give forskellige point for forskellige aktiviteter, fx ti point for at tage til fodbold. Her kan den langsigtede belønning være en biograftur, når dit barn har point nok.

 • Fælles regler

  Vi foreslår, at du først tager fat i dette punkt, når du har fået viden om og forståelse for spillet, så du har den rette baggrundsviden. Det er desuden en god idé, at du og dit barn laver reglerne sammen. Fx kan I aftale, at man ikke må have tablets, computere eller mobiltelefoner ved middagsbordet eller regler om, at nettet kun er åbent på bestemte tidspunkter. Sørg dog for at undersøge hvorfor dit barn syntes, at det er vigtigt at spille på bestemte tidspunkter. Er det fordi, der sidder nogle på den anden side af jordkloden, som først er på nu? Derudover kan I overveje at lave aftaler, som hele familien skal overholde, så I voksne er tydelige og gode rollemodeller.

  Når I fastsætter regler og retningslinjer i fællesskab, er det vigtigt, at I finder en fælles forståelse af, hvad uhensigtsmæssig computerspil er. Husk på, at restriktioner og regler fra forældre kan være svære at overholde. Det kan ende med, at dit barn holder det skjult og fx spiller om natten, mens du sover. Prøv i stedet at indgå realiserbare kompromisser. I nogle spil giver det for eksempel god mening at spille i 6 timer, hvorfor det ikke giver mening med en tidsgrænse på to timer ad gangen. Begræns hellere spilletiden til enkelte hverdage fremfor et par timer om dagen. Kort sagt: Pas på med vilkårlige tidsgrænser. Tag udgangspunkt i dit barns situation og de spil, som han eller hun kan lide at spille.

  I kan prøve at registrere dit barns spilforbrug i en uge eller to, og derefter lave nogle aftaler ud fra det, I finder frem til. Det kan være nemmere at lave aftaler, når I har noget konkret at forholde jer til. Du finder et eksempel på et tidsregistreringsskema her. [Link til tidsregistreringsskemaet/gaming]

 • Tal med dit barn

  Som et gennemgående tema for de ovenstående punkter er vigtigheden af, at du taler med dit barn. Ved at tale med dit barn kan du få indblik i spiluniverset, undersøge dit barns liv, finde frem til alternativer og evt. lave nogle fælles regler. I vores ’Værktøjskasse’ finder du en guide til, hvordan du kan tale med dit barn om computerspil. Tryk her for at komme direkte til guiden. [Link til samtaleguide (værktøjskasse)]