Viden om computerspil

Video arkiv
Arkiv
Print
Del
Hvad er computerspil?

Computerspil er alle typer spil, som unge spiller på computer, PlayStation, Nintendo Wii og Xbox. De to mest populære typer er online skydespil og rollespil med mange deltagere (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, MMORPG). Fælles for spillene er, at udfordringerne øges i takt med erfaring og evner. En vigtig del af online-spillene er de sociale relationer, særligt ved MMORPG. Der er ingen naturlig afslutning i spillet, hvilket kan være medvirkende til, at nogen bruger en stor del af deres fritid på at spille.

 • Hvorfor er computerspil så engagerende og tidskrævende?
  • Fascinerende universer: Computerspil opbygges som fascinerende universer, der ”kalder på” at blive udforsket.
  • Forudsigelighed og klare mål: Computerspil kommunikerer klart, hvad der skal gøres, og hvad målet er. Der er konstant feedback, der viser, hvor langt spilleren er nået, og hvad der endnu mangler. Desuden afstemmer spillet opgaverne, så de passer til de færdigheder, spilleren har opnået på det givne tidspunkt. Denne pædagogiske klarhed og forudsigelighed fungerer godt for mange børn og unge. Samtidig skaber spillet et rum, hvor spilleren føler sig kompetent. 
  • Udviklingsmuligheder: Det er hele tiden et udviklingspotentiale i spillet og mulighed for at blive bedre. Efterhånden som spilleren bliver bedre, belønnes han eller hun med positiv feedback. De konstante udviklingsmuligheder, kombineret med at der ingen naturlig afslutning er i spillet, kan være medvirkende til, at nogen bruger rigtig meget af deres fritid på at spille.
  • Sociale fællesskaber: Ligesom med andre fritidsaktiviteter kan computerspil være en måde at være social på - særligt i spil. hvor man er en del af et team, der spiller sammen for at løse en fælles opgave. De sociale relationer, og loyaliteten over for det team man er en del af, gør det vanskeligt at springe til og fra spillet. Det kan ikke ”bare” sættes på pause, da det spilles live. 
 • Kan man være afhængig af computerspil?

  Der er uenighed blandt forskere om, hvorvidt computerspil kan være afhængighedsskabende. Men vi ved, at man kan bruge computerspil uhensigtsmæssigt. Det sker, når spillet eksalerer på trods af negative følger. Man kan skelne mellem tre typer af computerspils-forbrugere – storforbrugere, overforbrugere og afhængige/problemforbrugere:

  • Storforbrugere: Børn og unge der spiller mange timer dagligt, men som ikke oplever, at computerspillene går ud over helbred og livskvalitet. Langt størstedelen af de unge gamere hører til i denne kategori.
  • Overforbrugere: Børn og unge der oplever, at spillet er blevet en meget dominerende aktivitet i hverdagen: Spilleren søger ind i en fiktiv verden og har svært ved at opretholde et normalt hverdagsliv.
  • Afhængige/problemforbrugere: Børn og unge der oplever, at spillet er blevet den mest dominerende aktivitet i hverdagen, og samtidig er blevet den primære strategi til følelsesmæssig regulering. Det vil sige, hvis spilleren udelukkende føler sig kompetent og glad, når han/hun gamer.

  Mange børn og unge spiller meget, men for de færreste udvikler det sig til et alvorligt problem. Derfor skal du ikke automatisk blive bekymret, hvis dit barn spiller meget computer. Mange computerspil kræver for eksempel, at man sidder mange timer ad gangen, hvorfor tid i sig selv ikke kan afgøre, om et barn har et overforbrug. I stedet for at tænke i tid kan du overveje, om nogle af nedenstående tegn gør sig gældende for dit barn.

 • Tegn på at spillet er ved at tage overhånd

  Barnet eller den unge:

  • Spiller selvom han/hun bliver skidt tilpas
  • Spiller ofte længere end planlagt
  • Spiller på trods af fysiske smerter (ryg, håndled osv.)
  • Stopper andre fritidsaktiviteter, fordi han eller hun hellere vil spille
  • Fravælger sociale aktiviteter / isolerer sig i længere perioder foran computeren
  • Mister fokus på skolen, fritidsjob mv. på grund af spillet
  • Spiller om natten og sover om dagen
  • Prøver at stoppe eller spille mindre uden held
  • Har konflikter med familie og/eller venner pga. spillet
  • Prøver at skjule spillets omfang
  • Har problemer med at sove pga. spillet
  • Tænker på spil, når han/hun ikke spiller

  Hvis du kan nikke genkendende til de fleste af ovenstående punkter, fylder computerspillet måske for meget i dit barns liv. Hvis dette er tilfældet, er der to faktorer, som er væsentlige at være opmærksomme på:

  1. Tid: Det er væsentligt at tage i betragtning, hvor lang tid situationen har gjort sig gældende. Hvis det er i en kortere periode, er det måske fordi dit barn er ved at træne op til en stor turnering. Når turneringen er overstået, vil tiden foran computeren muligvis falde igen. Det er først, hvis ovennævnte faktorer har stået på i en længere periode, at der kan være grund til bekymring, særligt hvis dit barn samtidig ser ud til at mistrives på andre punkter i hverdagen. 

  2. Mistrivsel i hverdagen: Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ved et problematisk forbrug af computerspil, typisk er noget andet end computerspillet, der er problemet. Vi oplever, at der ved mange konflikter i hjemmet er fokus på spillet som roden til problemerne. Dette ensidige fokus på spillet kan stå i vejen for at opdage andre ting, der kan være medvirkende til dit barns store gaming-forbrug. Det kan fx være, at dit barn bruger computerspillet, som en måde at søge væk fra konflikter i hverdagen, problemer i skolen eller nogle psykiske udfordringer som fx angst eller depression. 

 • Det kan du gøre som forælder

  Som forælder kan du hjælpe dit barn ved at være nysgerrig og udvise interesse for spillet. Vi oplever, at mange konflikter omkring computerspil bliver nemmere at løse, hvis barnet føler sig set og anerkendt for sin interesse og for sine evner i spillet; ligesom hvis det var fodbold, dit barn brugte meget tid på. Du kan finde mere viden på vores site GamingNotGambling.dk og under Råd og Vejledning.