Få svar på ofte stillede spørgsmål

Video arkiv
Arkiv
Print
Del

Hvad er ludomani?
Ludomani er afhængighed af pengespil. WHO (Verdens sundheds organisationen) lægger vægt på at ludomani er en afhængighedstilstand, der er karakteriseret ved hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, som dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.
Center for Ludomani forholder sig til ludomani som en indlært og uheldig adfærd, som kan aflæres igen.

Hvordan udvikler man ludomani?
Det tager ofte flere år at udvikle ludomani, men det kan godt gå hurtigere. 
De fleste starter med at spille kontrolleret i flere år. Hvis de begynder at blive mere og mere optaget af spil og bruger flere og flere penge på spil, er de blevet risikospillere. Men spilleriet er ikke løbet helt løbsk endnu. For nogen kan det uvikle sig videre til problemspil, hvor spilleren bruger stadigt flere penge og mere tid på spil. En problemspiller kan i et vist omfang formå at skjule sin afhængighed. Det kan ende med ludomani - hvor spilleren helt har mistet kontrollen over spillet.

Hvad kendetegner en ludoman?
En person, der er på vej ud i et spillemisbrug, begynder at opføre sig anderledes. Spilleren kan fx finde på at bruge natten foran computeren i stedet for at sove. En ludoman har ofte humørsvingninger og svært ved at koncentrere sig. Mange begynder at isolere sig, og nogen bliver mere irritable og aggressive. Ofte praler de af gevinsterne men fortier tabene eller lyver om deres deltagelse i spil. De forsøger konstant at vinde det tabte tilbage (chasing på fagsprog), hvilket oftest fører til yderligere tab.

Hvorfor udvikler nogen mennesker ludomani?
Det er der ikke noget enkelt svar på. Vi ved, at både arvelige (familiære og genetiske), sociologiske og individuelle faktorer (f.eks. et individs personlighed, biokemi, psykiske tilstande og kognitioner) spiller en rolle i udvikling og fastholdelse af ludomani. 

Hvem udvikler ludomani?
I princippet kan alle udvikle ludomani. Der er mange forskellige typer, socialklasser, aldersgrupper mv. som spiller. Der er dog en betydelig overrepræsentation af mænd og drenge, som spiller for meget og henvender sig for at få hjælp.
I 2006 viste en SFI-undersøgelse, at ca. 100.000 danskere havde en problematisk spilleadfærd. 
I 2008 viste en undersøgelse, at 33.600 unge var problemspillere med risiko for at udvikle ludomani. 
Vi ser samtidig flere yngre mænd i behandling for ludomani. Det kunne tyde på, at der er flere unge, som har svært ved at bevare kontrollen over spillet og blive ved med at spille for sjov.

Hvad kan man gøre ved ludomani?
Enhver kan blive sin ludomani kvit, men det er ikke nemt at stå alene med.  Det er vigtigt at dele sit problem med nogen. For mange er der god hjælp og støtte at hante blandt venner, familie eller lignende. Hvis ikke man selv kan stoppe, er det en god ide at søge kvalificeret og professionel hjælp til at ændre sin adfærd. Adfærdsændringer starter og slutter med en beslutning og kræver selverkendelse, beslutningskraft, motivation og tid.

Hvilke spil er farligst?
De hurtige spil - spil, hvor det hurtigt bliver afgjort, om man har tabt eller vundet - giver størst risiko for afhængighed. Derfor er de farlige spil fx poker, Oddset, spilleautomater og Casinospil.

Hvordan foregår behandlingen?
Behandlingen foregår gennem strukturerede samtaler i et individuelt forløb på 4-5 gange hos en af vores behandlere. Der er også mulighed for kursusaktivitet og gruppebehandling af 1-2 ugers varighed. Behandlingen tager afsæt i den kognitive misbrugspsykologi og varetages af professionelle behandlere. Behandlingen følges op med to samtaler  hhv. 2 og 5 måneder efter endt forløb for at forebygge tilbagefald. Alle vores behandlere har en solid socialfaglig baggrund samt en længerevarende terapeutisk efteruddannelse. Ingen af behandlerne har selv været ludomane.

Hvem bruger Center for Ludomanis tilbud?
Center for Ludomanis tilbud om hjælp bliver brugt af både spillere og deres pårørende. Der kræves ingen henvisning fra læge eller andre officielle myndigheder. Al behandling er gratis for brugerene. Man skal blot henvende sig til centret for at få hjælp. 

Hvad med de pårørende?
Man kan generelt sige, at for hver ludoman er der en hel række pårørende, som bliver påvirket af ludomanien. Ofte har de pårørende også mange spørgsmål og svære følelser. Derfor kan pårørende  komme på et halvdags kursus hos Center for Ludomani.