Center for Ludomani: 70 11 18 10

Donation gør det muligt at løfte behandlingen for spilafhængige

En donation på over 9 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond gør det muligt for Center for Ludomani at løfte behandlingen af spilafhængige

Med en donation på over 9 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond får Center for Ludomani nu mulighed for at tilbyde et endnu bedre udrednings- og behandlingstilbud til spilafhængige på centrets fire behandlingssteder i Danmark. Donationen er givet til det treårige projekt ”Mere på Spil”, der igangsættes med det samme. Projektet bygger på grundige forundersøgelser og en række kliniske erfaringer. Fonden støtter projektet for at bidrage til at forbedre behandlingen af spilafhængige i Danmark.

Katrine Hesseldal, autoriseret psykolog og projektleder på ”Mere på Spil”, siger om projektet: “Mere på Spil skal bygge bro mellem behandling af symptomer og dybere liggende lidelser, som f.eks. angst eller depression. Vi ved, at vi taber en gruppe i overgangen fra udredning til kontakt til egen læge. Og med den store donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond får vi den nødvendige mulighed for at hjælpe den enkelte i længere tid.”

Med ”Mere på Spil” får spilafhængige et bedre udgangspunkt for at få den rette hjælp, når de er mest motiveret for forandringen, og målet er at yde denne indsats så tidligt som muligt. Dele af projektet er allerede afprøvet, og har vist sig at skabe stor værdi for de ramte.

”Vi ved, at der ligger et stort potentiale i at forbedre den spilafhængiges mentale sundhed. Det gavner både den enkelte spilafhængige, øger deres funktionsniveau samt sænker de samfundsmæssige omkostninger på den lange bane,” fortsætter Katrine Hesseldal.

Omdrejningspunktet for projektet bliver et tværfagligt samarbejde mellem autoriserede psykologer og psykiatere i de lokale centre. Center for Ludomani vil altså skabe et stærkt samarbejde på tværs af fagligheder samt søge sparring hos velkvalificerede supervisere i klinisk psykologi samt på forskningsdelen.