Artikler, rapporter, undersøgelser & betænkninger

Video arkiv
Arkiv
Print
Del
Unge og pengespil

Benedicte Ejlers, Center for Ludomani, artikel om unge og pengespil.
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Forlaget Skolepsykologi, Nr. 5 2010.


Uskyldig moro? – Pengespil og dataspill blandt norske ungdommer

Om gaming og pengespill blandt unge i Norge.
Lars R. Frøyland , Marianne Hansen m.fl., Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA Rapport 18/2010, Norge.


Betænkning nr. 1499 om offentligt hasardspil i turneringsform

Et udvalg under justitsministeriet, der skal bibringe forslag og overvejelser omkring eventuelle lempelser af visse former for spil, der i dag anses for hasardspil.
Justitsministeriet, København 2009.


Pengespil blandt unge

En rapport, der belyser udbredelsen af pengespil og risikabel spilleadfærd blandt unge i Danmark.
Connie Nielsen og Julie Heidemann, Socialforskningsinstituttet (SFI), København 2008, ISBN 978-87-7487-915-2


Unge og gambling. 12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv

Rapporten offentliggør resultaterne fra en videnskabelig undersøgelse om pengespil blandt unge danskere. 
Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen, Nina Wittendorff, Center for ungdomsforskning (CEFU) Aarhus, 2008


Ludomani i Danmark II – Faktorer af betydning for spilleproblemer

En rapport, der belyser en række karakteristika ved problemspillere.
Jens Bonke, Socialforskningsinstituttet (SFI), København 2007, ISBN 978-87-7487-853-7


Ludomani i Danmark – udbredelsen af pengespil og problemspillere

En undersøgelse og kortlægning af udbredelsen af pengespil og problemspillere i den danske befolkning.
Jens Bonke/Karen Borregaard, Socialforskningsinstituttet (SFI), København 2006, ISBN 87-7487-811-5


Ludomani - karakteristika, psykopatologi og behandlingsforløb

En gennemgang af den foreliggende viden inden for ludomanifeltet samt en beskrivelse af, hvorledes disse mange ludomane personer har det.
Per Nielsen & Steffen Røjskjær, Ringgården 2005, ISBN 87-9801199-5


Tilfældighed og kontrol: En etnografisk undersøgelse af det danske spillemiljø

En undersøgelse af det danske spillemiljø og den lovgivning og administration, som spillerne er underlagt.
Kåre Jansbøl, Københavns Universitet 2005, ISBN 9-789980-24-7988


Underholdning med bismak – ungdom og pengespill

En rapport, der beskriver omfanget af pengespil og pengespilsproblemer blandt den norske ungdom samt videre hvilke karakteristika, der kendetegner dette.
Ingeborg Rossow & Marianne Hansen, Norsk Institutt for Forskning, Velferd og Aldring, Oslo 2003, ISBN 82–7894–152–1


Ludomani – prævalens og manifestationer

En gennemgang af forskellige landes undersøgelser omkring ludomani samt en opdatering af ludomaniens forskellige manifestationer.
Steffen Røjskjær & Per Nielsen, Ringgården 1999, ISBN 87-9801195-2


Spil uden grænser – en evalueringsrapport omhandlende behandling af spilleafhængighed

Den første danske rapport om ludomani. Der redegøres i rapporten for den undersøgelse af en gruppe spilleafhængige personer, der fandt sted i perioden 1994 til 1996.
Michael Bay Jørsel et al, Ringgården 1996.