Job: Vi søger behandler til Center for Ludomani i København

Video arkiv
Arkiv
Del
ons, 05/01/2022 - 11:57 -- mgg

Center for Ludomani søger en behandler med socialfaglig baggrund til fast stilling i København.

Vil du være en del af Center for Ludomanis aktiviteter i Hovedstadsområdet og sammen med engagerede kolleger arbejde med spilafhængige, så vil vi se frem til at modtage din ansøgning.

Din primære opgave vil være at hjælpe mennesker, der har problemer med gambling, videre i livet, så de får deres livskvalitet tilbage. Vi oplever et stigende antal henvendelser fra unge mænd under 30 år, så forløb med unge og deres pårørende vil blive en del af dine opgaver. Dine primære opgaver vil være visitation samt varetagelse af individuelle samtaleforløb og gruppeforløb.

Til vores afdeling i København søger vi en behandler til en 37-timers stilling til at indgå i afdelingens daglige opgaver. Du vil indgå i et tværfagligt arbejdsfælleskab med kolleger, der varetager behandling og forebyggelsesaktiviteter. Du vil deltage i bl.a. tema- og uddannelsesdage samt i afdelingens supervision.

Hos Center for Ludomani får du: 

 • Et ordentligt og uhøjtideligt arbejdsklima.
 • Erfaring med systematisk kvalitetssikring og udvikling.
 • Faglige og engagerede kolleger.
 • Supervision – internt og eksternt samt faglig sparing.
 • Løbende metodeudvikling herunder online-forløb og Compassion Focused Therapy (CFT).
 • Et job, hvor du i høj grad vil være med til at præge den faglige udvikling og muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • At afklare og afholde visiterende samtaler, som danner baggrund for en afklaring af evt. komorbiditet, mål, ønsker, og behov samt det videre forløb i Center for Ludomani.
 • At udarbejde anamnese og behandlingsplan.
 • At varetage individuelle, strukturerede behandlingsforløb, der vil foregå i dagtimerne både fysisk og online.
 • At varetage gruppeforløb både fysisk og online, typisk i aftentimerne kl. 17-20.
 • At rådgive og vejlede pårørende, herunder ansvar for pårørendemøder.
 • At deltage i løbende metodeudvikling og kvalitetssikring.
 • At have et medansvar for den daglige drift af afdelingen, f.eks. indkøb, oprydning etc.

Kvalifikationskrav:

 • Du har en socialfaglig baggrund som f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplerske, psykolog etc.
 • Du har en terapeutisk efteruddannelse gerne med basis primært indenfor kognitiv terapi og metode, herunder 3. generation kognitiv terapi; f.eks. Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mindfulness og CBT.
 • Du er nysgerrig efter at lære nyt og kan formulere og reflektere over din egen og Center for Ludomanis praksis, såvel selvstændigt som i fælleskab med dine kolleger.
 • Du kan bede om hjælp, når en opgave ikke lykkes.
 • Du har fleksibilitet og omstillingsevne.
 • Du har stærke relationskompetencer og kan som behandler/kollega være tydelig både fagligt og personligt.
 • Du har solidt kendskab til brugen af Office 365, særligt Outlook, Word og Teams.

Om Center for Ludomani

Center for Ludomani er initiativtager til behandlingstilbud til gruppen af spilleafhængige mennesker og deres pårørende. De første behandlingstilbud fandt sted tilbage i 1992, hvor Center for Ludomani således har eksisteret i 30 år. Betegnelsen spilleafhængighed/ludomani har figureret på Den danske Sundhedsstyrelses diagnosefortegnelse siden 1994. Center for Ludomani har aktuelt afdelinger i hhv. Odense, Århus, Esbjerg og København

Center for Ludomani afholder behandlingskurser og ambulante samtaleforløb kombineret med længerevarende follow-up-perioder, pårørendekurser, støttegrupper samt medvirken ved forskellige undervisnings- og oplysningsarrangementer. Vores behandlingsaktiviteter tilbydes fysisk/online eller som en kombination. Center for Ludomani forestår endvidere en lang række projekter af forebyggelsesmæssig art foruden at Centret deltager i løbende forskning omkring ludomani.

Center for Ludomanis teoretiske referenceramme tager udgangspunkt i kognitiv terapi og metode med særlig vægt på struktureret tilbagefaldsforebyggelse. Vi arbejder vedvarende på, at have (og udbygge) så differentierede behandlingstilbud som muligt – fordi mennesker er forskellige.

Løn- og ansættelsesforhold:

 • I henhold til gældende overenskomst samt et fast månedligt behandlertillæg, der dækker forskudt arbejdstid.
 • Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.
 • Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022.
 • Arbejdet foretages fra Center for Ludomanis afdeling i København på Fiolstræde 17B, Kbh. K

Din ansøgning:

Send os din ansøgning og CV via KFUM's ansøgningsfunktion her senest torsdag d. 20. januar.
Samtaler afholdes tirsdag d. 25. januar i København.
Evt. anden samtale afholdes torsdag d. 27. januar.

Yderligere oplysninger:

Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte souschef Henrik Thrane Brandt på 2826 7790 alle dage mellem kl. 10.00 – 12.00.