Forebyggelse

Video arkiv
Arkiv
Print
Del

Center for Ludomani har siden centret blev oprettet i 1992 arbejdet med forebyggelse som en naturlig forlængelse af behandlingen af ludomane. Få et overblik over de sidste par års indsatser, som Center for Ludomani har sat i gang eller været involveret her.


2016: Kampagne rettet mod vokse 40+/seniorer

 

Kampagnen har til formål at forebygge ludomani blandt voksne. Vi har udarbejdet en kampagnefilm om ’spillefuglen’, der kan ses her. Vi har desuden udviklet en test for spillere og pårørende, der kan teste deres egne eller pårørendes spillevaner. Find testen på ludomani.dk


 
2015: Kampagne for danskere med anden etnisk baggrund

 
 
Kampagnen ”Stop Ludomani” har til formål at forebygge ludomani blandt danskere med anden etnisk baggrund. Kampagnes materialer er tilgængelige til download på dansk, engelsk, urdu, farsi, arabisk og tyrkisk på www.stopludomani.nu.  

2014: Kampagne "Tal om ludomani" for frontpersonale

 

Kampagnen "Tal om ludomani" har til formål at forebygge ludomani inden for social- og sundhedsområdet, Kriminalforsorgen, finansverdenen og sport. 
Gå til talomludomani.dk


2014 - Relancering af Movie Maker filmkonkurrencen

 

Folkeskoleelever ml. 11-17 år kan lave en film om spilleafhængighed og vinde en klassefest til 5.000 kr. For at deltage i konkurrencen, skal deres film senest 1. maj 2014 uploades på læringssitet www.spillerum.com


2013 - DR tema: Ludomani og spilleudvikling i Danmark

I november blev Center for Ludomani interviewet til både tv og radio i forbindelse med DR’s temauge om ludomani og spilleudvikling i Danmark. I den forbindelse var der særligt fokus på den eksplosive stigning i antallet af henvendelser fra unge til Center for Ludomani fra 2009 til 2013 på 350 pct. Såvel centerleder Michael Bay Jørsel, leder af forebyggelse og kommunikation Benedicte Ejlers, forebyggelseskonsulent Kristina Ilsøe Metrál og afdelingsleder Henrik Brandt blev interviewet.


2013 - Relancering af læringssitet Spillerum for folkeskoleelever

Den eksplosive stigning i antallet af henvendelser fra unge under 25 år til Center for Ludomani fra 2009 til 2013 med 350 pct. fik Center for Ludomani til at relancere deres læringssite www.Spillerum.com og sætte fokus på børn og unges spilleadfærd.


2013 - Kampagne på erhvervsskolerne – vejledere og elever

Kampagneindsats rettet mod og lavet i samarbejde med vejledere og elever på erhvervsskolerne. Materialet er et dialogkort og en folder, som guider vejledere gennem screening af unge med spilleproblemer og den indledende snak om problemer med spil. Til eleverne er der en spille-app samt postkort, der med humor og kant viser konsekvenserne af spilleproblemer. Desuden indgår plakat og folder, OBS-spot, annoncer i tog og busser og PR. Materialerne distribueres til en række erhvervsskoler.

Hent studievejlederfolder (pdf)

 

Hent elevfolder (pdf)

 

2012-13 - Undervisningssitet Ludomanistudier til de gymnasiale uddannelser

Udvikling og relancering af stort undervisningsmateriale primært rettet mod de gymnasiale uddannelsers tværfaglige forløb. Materialet indeholder store mængder viden, links, videoer, vejledninger mv. og er bygget op, så man kan få faglig inspiration til arbejdet og emnet i fagene dansk, matematik, biologi, historie og psykologi.
Se www.ludomanistudier.dk


 


2012-13 - Videounivers til unge

Udvikling af et videounivers, som indeholder fire film, hvor unge ludomaner fortæller om deres forløb, samt en film med tre pårørendes fortællinger (8-12 min.). Filmelementerne bruges på www.ludomanistudier.dk samt i korte udgaver til online kampagner rettet mod unge. Materialerne er desuden tilgængelige på vores hjemmeside.


2012-13 - Kampagneindsats rettet mod folkeskolens lærere

I perioden efterår 2012 til vinter 2012/13 blev der distribueret et forebyggelseskit til alle landets folkeskoler. Materialet indeholdt en folder om læringssitet Spillerum og desuden plakater, postkort, spillekort til dilemmaspil samt et eksemplar af hver af vores tre nye foldere rettet mod hhv. lærer, elever og forældre. Materialerne kan frit rekvireres ved at skrive til kim@ludomani.dk
Se folderne 
Se www.spillerum.com
Økonomisk støtte: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse


2012-13 - Filmkonkurrence til folkeskoleelever, kampagne

Center for Ludomani har sammen med kommunikationsbureauet SmallCopenhagen udarbejdet en kampagne rettet mod folkeskolerne i perioden fra marts 2012 til juni 2013. Kampagnens omdrejningspunkt var en filmkonkurrence. I kampagnen indgik baggrundsmaterialer til undervisere mv. samt plakater, postkort og film, som distribueres til landets folkeskoler. Der er desuden udarbejdet en viralfilm til kampagnen.
Se film på www.spillerum.com
Økonomisk støtte: Egmont fonden


2011-12 - Undervisningssite til folkeskolen

Udvikling og produktion af et webbaseret undervisningsmateriale rettet mod 7.-10. klasserne i folkeskolen. Materialet tager afsæt i Center for Ludomanis forebyggelsesbudskaber og viden tilrettelagt som opgaver, informationer og interaktive øvelser, der matcher forskellige klassetrin og fags trinmål, slutmål og øvrige faglige rammer. Materialet hedder ”Spillerum” og kan findes på www.spillerum.com. Projektet blev udviklet i samarbejde med kommunikationsbureau SmallCph og fagspecialist Henrik Poulsen.


2011-12 - Matematikkens Univers – Spil for sjov

Udvikling af et undervisningssite, ”Spil for sjov”, om matematik og spil i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening. Sitet er rettet mod folkeskolens mellemtrin og udskoling (6. – 10. klasse). Gennem matematiske beregninger og animationer skal sitet, ud over at lære eleverne matematik, give dem et realistisk billede af deres chancer for at vinde og ikke mindst tabe i forskellige pengespil. Materialerne stilles til rådighed for de skoler, som i forvejen abonnerer på Matematikkens Univers (700 skoler). Derudover er det forebyggende materialer stillet til rådighed til matematiklærerne.
Gå til Spil for sjov 
Økonomisk støtte: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse


2012 - MetroExpres: Ludomani, poker og unge

Artikelserie om unge, ludomani og poker den 5. og 30. januar i MetroExpres. Center for Ludomani bidrog bl.a. med et pressekit.


2012 - Temaaften: Tæm rudekuverterne

Oplæg og økonomisk rådgivning ved advokat Per Andreasen fra Ret & Råd. 
Initiativtagere: Støttegruppen for pårørende.


2012 - Temaaften: Hjerneforskning og ludomani

Oprids af hjerneforskningens bidrag til ludomanifeltet samt status på Hvidovre Hospitals hjernescanningsprojekt. Oplæg ved Ph.d.  Sofie V. Gelskov, MSc, tilknyttet projektet på MR-Department, Københavns Universitetshospital, Hvidovre Hospital.


2012 - Temaaften: Kvinder og Ludomani

Oplægget var rettet mod pårørende til ludomane og stillede skarpt på køn i forhold til ludomani. Oplægsholder Ph.d. Simon S. Simonsen. 
Initiativtagere: Støttegruppen for pårørende.


Tidligere indsatser

Se tidligere indsatser (pdf)