Forskning

Video arkiv
Arkiv
Print
Del

Center for Ludomani bruger den seneste viden til at forbedre vores behandling og forebyggelse. Det er derfor en central del af vores arbejde at bidrage til ny og mere kvalificeret viden om spil og spilleafhængighed.

Oplevelse af kontrol over egne handlinger (afsluttes i 2017)
Målet med dette projekt er at undersøge den følelse af kontrol, vi får, når vi udfører frivillige handlinger. Vi er ved at få en forståelse af, hvilke neurale mekanismer, der er med til at give en følelse af kontrol over en handling, og vi ved, at forskellige opgaver giver forskellige mål for denne kontrol. Ved at bruge en række forskellige opgaver, vil vi prøve at få en bred beskrivelse af spilleres følelse af kontrol i almindelige situationer og i spilsituationer.

Projektet er et samarbejde med CFIN/Aarhus Universitetshospital og ledes af Arne Møller

Impulsivitet og kompulsivitet: Dopamin og serotonins roller i belønning (startes primo 2017)
Dette projekt søger at isolere de afgørende mekanismer involveret i belønning, nemlig dopamin og serotonin samt disse stoffers tilknytning til den adfærd, som spilleafhængige oplever som problematisk.

Projekter er et samarbejde med CFIN/Aarhus Universitetshospital og ledes af Arne Møller

Bedre sundhed i generationer (2016 – d.d.)
Center for Ludomani er pr. juli 2016 involveret i et forskningsprojekt Bedre Sundhed i Generationer (www.bsig.dk). Projekter er en spørgeskemaundersøgelse til 18-årige, som fokuserer på mentalt helbred, herunder spillevaner.
 
Vores løbende samarbejdspartnere inden for forskning
Center for Ludomani er i løbende samarbejde med Århus Universitet, PET-centrer og CFIN, hvor der er to sideløbende forskningsprojekter:
 
  • Spilleafhængighed og dobbeltdiagnoser – depressioner og ludomani
  • Kognitive fejlslutninger ved spil, specielt poker

Centret samarbejder også om forskningsprojekter gennem vedvarende kontakt med Ringgårdens Forsknings- og Formidlingsafdeling.

 
Afsluttede forskningsprojekter
 
Computerspilsafhængighed i Danmark

Formålet med forskningsprojektet er at afdække computerspilsafhængighed som fænomen og dets udbredelse i Danmark.
Forsker: Anne Mette Thorhauge, Københavns Universitet

Regulering af afhængighedsskabende aktiviteter

Projektet undersøger årsagerne til landes forskellige regulering af aktiviteter, der kan skabe afhængighed som fx spil, rygning og alkohol. Fokus er på landene Danmark, Holland og Norge. 
Forsker: Carsten Jensen, Aarhus Universitet

Hjerneforskningsprojekt

Forskningsprojekt om hjernen og ludomani.
Forsker: Hans Lou, Aarhus Universitet

Forskningsprojekterne har modtaget bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (FSE) under Ludomaniprogrammet 2013.

Tidligere samarbejder
  • DPU, Århus Universitet
  • Copenhagen Business School (CBS), forsker Ole Bjerg
  • Social Forsknings Instituttet (SFI)
  • Center for Ungdomsforskning (CEFU)
  • Aalborg Universitet
  • Hvidovre Hospital
  • UCC, Simon Simonsen. ph.d., forsker
Tidligere forskningsprojekter 

Se, hvem vi tidligere har samarbejdet med omkring forskning (pdf)