Ledige stillinger

Video arkiv
Arkiv
Print
Del
 
                                                                                                            Center for Ludomani

 

søger ny kollega

 

Center for Ludomani er Nordens største (og ældste) institution for mennesker, der har spilleafhængighedsproblemer - ludomani. Center for Ludomani har afdelinger i hhv. Odense, Århus og København. Der er i stillingsopslaget tale om én behandlerstilling, hvor ansættelse vil finde sted med en ny kollega i vor afdeling i Odense.

 

Center for Ludomani er initiativtager til behandlingstilbud til gruppen af spilleafhængige mennesker og deres pårørende.  De første behandlingstilbud fandt sted tilbage i 1992, hvor Center for Ludomani således i år har eksisteret i 26 år. Betegnelsen spilleafhængighed/ludomani har figureret på Den danske Sundhedsstyrelses diagnosefortegnelse siden januar 1994. Centret afholder behandlingskurser af varierende længde kombineret med en længerevarende follow-up periode, ambulante samtaleforløb – individuelt/gruppe, pårørendekurser, støttegrupper, samt medvirken ved forskellige undervisnings- og oplysningsarrangementer. Center for Ludomani forestår endvidere en lang række projekter af forebyggelsesmæssig art foruden Centret deltager i løbende forskning i ludomani.

 

Center for Ludomani’s teoretiske referenceramme tager sit udgangspunkt i kognitiv terapi og metode med særlig vægt på struktureret tilbagefaldsforebyggelse. Vi arbejder vedvarende på, at have (og udbygge) så differentierede behandlingstilbud som muligt – fordi mennesker er forskellige.

 

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • At afklare og afholde visiterende samtaler
 • At varetage individuelle, strukturerede behandlingsforløb
 • At afholde døgnkurser
 • At rådgive og vejlede samarbejdsrelationer omkring ludomani
 • At deltage i løbende metodeudvikling

 

Vi forventer:

 • At du har en socialfaglig baggrund (psykolog, socialrådgiver, socialpædagog f. ex.)
 • At du har en terapeutisk efteruddannelse, og gerne med basis primært indenfor kognitiv terapi og metode – men intet krav
 • At du er indstillet på at arbejde såvel med grupper som individuelt og under tiden med par og familier
 • At du kan arbejde selvstændigt og tværfagligt
 • At du har fleksibilitet og omstillingsevne
 • At du som kollega kan være tydelig i personalesammenhænge både fagligt og personligt

 

Vi kan til gengæld for alt dette tilbyde:

 • Et godt og uhøjtideligt arbejdsklima
 • Faglige og engagerede kolleger
 • Fast aftale om supervision – internt og eksternt
 • Løbende metodeudvikling
 • Et job, hvor du i høj grad vil være med til at præge den videre udvikling
 • Et job, hvor vi holder os fagligt a’ jour.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

I henhold til gældende overenskomst samt et fast månedligt behandlertillæg. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Stillingen ønskes besat pr. 01.12.2018

 

Ansøgning:

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du i uge 41 rette henvendelse til: Souschef Henrik Thrane Brandt på tlf. 70 11 18 10 / 28 26 77 90 alle dage mellem kl. 10 – 12 og i uge 42 kan henvendelse ske til: Centerleder Michael Bay Jørsel på tlf. 70 11 18 10 / 20 16 70 06 alle dage mellem kl. 10 – 12.

 

 

 

Sendes til:

Ansøgning bedes sendt via mail - info@ludomani.dk og stilet til Center for Ludomani, Att. Michael Bay Jørsel

 

Ansøgningen skal være Center for Ludomani i hænde senest 21.10.2018 kl. 23.59.

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt:

 

 • Den 29. - 30.10.2018 på Center for Ludomani, Odense

 

Ved udgangen af denne uge forventes den nye stilling, at være besat, hvorfor Center for Ludomani ikke vil reagere yderligere