Center for Ludomani: 70 11 18 10

Her kan du få overblik over centrale tal fra Center for Ludomani i Danmark. Tallene er ikke repræsentative for hele Danmarks befolkning, men er baseret på de mennesker, som i perioden 1. januar til 31. december 2023 har søgt hjælp hos Center for Ludomani i hele landet og har deltaget i undersøgelsen (med mindre andet er angivet). 634 har deltaget i undersøgelsen. Antallet af klienter i behandling for ludomani i Danmark er ca. 1.100 klienter årligt. Center for Ludomani repræsenterer omkring 50% af al behandling for ludomani i Danmark og er således det største behandlingscenter i Danmark.

Både enlige og folk i parforhold har brug for hjælp

Alle kan have brug for behandling for ludomani

Vores tal viser, at det ikke er folks parforholdsstatus, der afgør, om de har brug for behandling for ludomani.

Lever alene: 41%
Lever alene, men har kæreste: 16%
Gift/fast partner: 40%
Forhold under afvikling: 2%

Kilde: Center for Ludomani, 2023. Tallene er afrundet til hele tal.

Klienter findes blandt alle uddannelsesniveauer

Blot lidt over en tredjedel har ingen uddannelse

Vores tal viser, at klienter er fordelt over mange forskellige samfundslag. Knap 7% har ikke afsluttet en uddannelse, knap 6% er under uddannelse, mens resten enten er faglærte eller har en mellemlang eller lang uddannelse.

Ingen afsluttet uddannelse: 7%
Folkeskolens afgangsprøve: 20%
Erhvervsfaglig uddannelse 18%
Gymnasial uddannelse: 17%
Kort videregående uddannelse: 11%
Mellemlang videregående uddannelse: 17%
Lang videregående uddannelse: 5%
Ph.d.-forskeruddannelse: 0%
Under uddannelse: 6%

Bemærk: Barrerne i søjlediagrammet er afrundet til nærmeste hele tal.

Kilde: Center for Ludomani 2023. Tallene er afrundet til nærmeste hele tal (summen når derfor ikke altid 100%).

Problemer med pengespil kan være et familieproblem

En fjerdedel af klienter oplever problemer med pengespil i nærmeste familie

Op mod hver fjerde klient hos Center for Ludomani oplever, at andre i den nærmeste familie har problemer med pengespil.

Ja: 27%
Nej: 59%
Ved ikke: 15%

Kilde: Center for Ludomani 2023. Tallene er afrundet til nærmeste hele tal (summen når derfor ikke altid 100%).

Risiko for kriminalitet

Kriminalitet for at skaffe midler til at spille er ikke uhørt blandt vores klienter. Faktisk har knap hver fjerde en eller flere gange udøvet kriminalitet for at skaffe penge til spil.

Så ofte har vores klienter udøvet kriminalitet for at skaffe penge til spil:

Ofte: 3%
Nogle gange: 13%
En enkelt gang: 8%
Aldrig: 75%

Kilde: Center for Ludomani, 2023. Tallene er afrundet til nærmeste hele tal.

Størstedelen af klienterne er digitale og spiller online

Klienter fristes af lettilgængelige spil på mobil og computer

Pengespil er tilgængelige overalt, 24 timer i døgnet. Tre ud af fire af vores klienter spiller online (25% spiller primært fysiske spil/75% spiller primært online spil). Deres foretrukne platform er:

Spiller kun fysisk: 22%
Computer: 25%
Tablet: 2%
Mobil: 51%

Kilde: Center for Ludomani, 2023. Tallene er afrundet til nærmeste hele tal.

Ludomani er et stort pres på økonomien

To tredjedele af de adspurgte har spillegæld

Tallene fra vores adspurgte i 2023 viser, at ludomanien kan sætte et stort pres på økonomien. For op mod to tredjedele har deres spilleafhængighed ført til spillegæld og knap 7% skylder nu over 500.000 DKK som følge af deres spilleafhængighed.

Har ikke spillegæld: 34%
Under 50.000: 22%
Mellem 50.000-100.000: 15%
Mellem 100.000-200.000: 10%
Mellem 200.000-300.000: 7%
Mellem 300.000-500.000: 5%
Mere end 500.000: 7%

Kilde: Center for Ludomani, 2023. Tallene er afrundet til nærmeste hele tal.

Ludomani er et stort pres på livet

Over 38% har overvejet at tage eget liv

Ludomani kan være et voldsomt pres på livet. Et stort antal af vores adspurgte har enten overvejet eller forsøgt at tage deres eget liv.

38% har overvejet at tage eget liv.
62% har ikke overvejet at tage eget liv

Vores undersøgelser viser også, at knap 10% af de adspurgte en eller flere gange har forsøgt at begå selvmord. Det er et langt højere gennemsnit, end resultatet på fire procent, som Psykiatrifonden fik hos et repræsentativt udsnit af danskerne i 2018. Resultaterne af Psykiatrifondens undersøgelse viste også, at “kun” 15% i gennemsnit havde haft selvmordstanker, hvor op mod 38% blandt de adspurgte i vores undersøgelse har haft tanker om at tage eget liv.

Kilde: Center for Ludomani, 2023. Tallene er afrundet til nærmeste hele tal.

Ludomani kan starte tidligt

Over 15 procent har oplevet, at spil blev et problem, før de fyldte 18 år

Selvom der med få undtagelser kun er meget få pengespil, som børn og unge under 18 kan deltage i, så viser undersøgelsen, at op mod 15% af de adspurgte allerede havde problemer med spil, før de fyldte 18 år . Samtidig viser den, at knap halvdelen svarede, at de fik problemer med spil mellem 18-24 år.

Så gamle var deltagerne, da de oplevede, spillet blev et problem for første gang:

Under 15 år: 2%
Mellem 15-17 år: 13%
Mellem 18-24 år: 48%
Mellem 25-29 år: 14%
Mellem 30-39 år: 13%
Mellem 40-50 år: 9%
Over 60 år: 1%

Kilde: Center for Ludomani, 2023. Tallene er afrundet til nærmeste hele tal, og tallene vil derfor ikke samlet ramme 100%.

Spillere bliver introduceret til spil fra mange sider

1 ud af 10 bliver introduceret til deres foretrukne pengespil via reklamer

Vores klienter møder opfordringer til pengespil fra mange fronter: Familie, venner, streamere og reklamer.

Flest klienter er blevet introduceret gennem deres vennekredse. Minimum 1 ud af 5 er blevet introduceret til deres favoritspil via enten reklamer, sociale medier eller streamers.

Gennem venner: 38%
Tilfældigt: 29%
Gennem familie: 12%
Gennem reklamer: 11%
Gennem sociale medier: 3%
Gennem streamers (f.eks. Twitch, Youtube): 7%

Kilde: Center for Ludomani, 2023. Tallene er afrundet til nærmeste hele tal, og tallene vil derfor ikke samlet ramme 100%.

Ludomani kan være et problem længe

Over en tredjedel har haft problemer med spil i otte år eller mere

Af de adspurgte i vores undersøgelse har spil været et problem i:

0-2 år: 27%
3-4 år: 19%
5-7 år: 19%
8 eller flere år: 35%

Kilde: Center for Ludomani, 2023. Tallene er afrundet til nærmeste hele tal og når derfor ikke samlet 100%.

Vi behandler i gennemsnit 600 mennesker om året hos Center for Ludomani. Langt de fleste spilleafhængige personer, der kommer i behandling hos Center for Ludomani, kommer til at leve et normalt liv igen.